Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarantowane płatności dla Ciebie i Twoich klientów

Zapytaj o ofertę

 

Gwarancje ubezpieczeniowe Euler Hermes

Państwa partnerzy biznesowi żądają przedłożenia  zabezpieczeń wykonania kontraktu w formie gwarancji, aby mieć pewność, że warunki umowy zostaną spełnione?

Nasze produkty w zakresie gwarancji to dziesiątki lat doświadczenia rynkowego na całym świecie. Doświadczenie to pomoże Ci w zabezpieczeniu Twoich interesów jak również uwiarygodni Twoją pozycje wśród kontrahentów

Gwarancje w TU Euler Hermes to

 • 90 lat doświadczenia w zakresie gwarancji
 • międzynarodowa sieć oddziałów mogących wystawić gwarancje
 • rating AA niezależnej agencji
 • jeden z najbardziej doświadczonych Gwarantów na rynku krajowym i międzynarodowym
 • uwolnienie linii kredytowych w banku na równorzędnym poziomie bezpieczeństwa po uzyskaniu Naszych gwarancji 

Euler Hermes oferuje:

 • Gwarancje przetargowe
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancję zwrotu zaliczki
 • Gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancje środowiskowe - o której mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami)

 

Jak uzyskać gwarancję w Euler Hermes?

 

Dostarczenie dokumentów finansowych » Analiza i oferta » Podpisanie umowy na czas nieokreślony i URUCHOMIENIE LINII NA GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE w ramach której wystawiane są gwarancje

Potrzebujesz gwarancji, nie zwlekaj, proces uzyskania gwarancji to tylko 4 kroki:

 1. kontakt z naszym doradcą
 2. analiza dokumentów i wydanie decyzji o współpracy  w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych
 3. podpisanie umowy ramowej na gwarancje
 4. wystawienie gwarancji

 

 

Gwarancje ubezpieczeniowe - co to jest?

 

W ramach gwarancji Euler Hermes przyjmuje na siebie  odpowiedzialność za Państwa firmę  wobec osób trzecich ( Beneficjenta gwarancji / Państwa kontrahenta)  za zobowiązania wynikające z zawartej umowy np.  budowlanej, dostaw towarów czy usług,  do określonej kwoty i na określony czas wynikający z Państwa umowy z kontrahentem.


Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest całkowicie niezależnym wystawcą gwarancji.
 
Zasadniczo oznacza to, że w przypadku, gdy Państwo  nie wywiążecie się z umowy, zwykle w rezultacie niewypłacalności lub też innych powodów  beneficjent gwarancji będzie mógł otrzymać środki z wystawionej gwarancji  do wysokości limitu gwarancji.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Rating AA od agencji Standard & Poor’s daje Twoim partnerom i beneficjentom finansowym pewność w realizacji transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą.

PŁYNNOŚĆ

Nasze gwarancje umożliwią Ci uwolnienie bankowych linii kredytowych. Dzięki temu zwiększysz płynność finansową swojej firmy, uwalniając gotówkę na inne cele.

ZASIĘG

Podbijaj nowe rynki. Korzystaj z naszych globalnych analiz, lokalnej obecności i bogatej wiedzy, spełniając potrzeby swojej firmy w zakresie gwarancji zabezpieczających handel międzynarodowy.

Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.