Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarantowane płatności dla Ciebie i Twoich klientów

Zapytaj o ofertę

 

 

Na czym polegają gwarancje?

Zapewnij swoim międzynarodowym dostawcom poczucie bezpieczeństwa, a sobie pewność dostaw. Gwarancja dla Twojej firmy to pewność dla Twoich dostawców, że zrealizujesz powzięte zobowiązania, pod warunkiem że oni wywiążą się ze swoich.  W ramach gwarancji przyjmujemy na siebie Twoje zobowiązania w charakterze niezależnego gwaranta.  Dzięki przynależności do globalnej grupy ubezpieczeniowej jesteśmy postrzegani na równi z bankami, jednak nasza oferta jest bardziej elastyczna i lepiej odpowiada na Twoje potrzeby.

 

Jakiego rodzaju gwarancje oferuje EH?

Nasza wiedza i doświadczenie w każdym sektorze biznesu umożliwiają nam oferowanie standardowych rozwiązań gwarancyjnych, takich jak:

 

Gwarancje przetargowe

  • Zmienny czas obowiązywania
  • Niezawodna oferta w procesie przetargowym

 

Gwarancje zaliczkowe

  • Czas obowiązywania: 6 miesięcy
  • Właściwe wykorzystanie płatności zaliczkowych w ramach zobowiązań umownych

 

Gwarancje celne i podatkowe

  • Czas obowiązywania: 12 miesięcy
  • Zabezpieczenie na wypadek nieuregulowania zobowiązań podatkowych

 

 

Gwarancja należytego wykonania

  • Czas obowiązywania: 2 lata
  • Gwarancja właściwego wywiązania się z zobowiązań umownych

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek

  • Czas obowiązywania: 5 lat
  • Eliminacja wad i usterek w okresie gwarancyjnym w zakresie zobowiązań umownych

 

Przedstawiona lista standardowych gwarancji nie jest wyczerpująca, EH ma w swojej ofercie również niestandardowe rozwiązania gwarancyjne.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe - co to jest?


Kontrahenci spodziewają się, a czasami wręcz żądają przedłożenia przez Państwa pisemnych gwarancji biznesowych jako zabezpieczeń wykonania kontraktu przed jego podpisaniem, żeby mieć pewność, że ich zlecenie zostanie wykonane zgodnie z ich oczekiwaniami.
 
Ostatecznie, nieterminowe wykonanie kontraktu lub niedostarczenie wymaganych komponentów może okazać bardzo kosztowne: cenny czas minie bezpowrotnie, a skutkiem tego może być lawina problemów z płatnościami oraz poważne straty finansowe.
 
W ramach gwarancji Euler Hermes przyjmuje na siebie Państwa odpowiedzialność wobec osób trzecich w zamian za różnego typu zabezpieczenia, np. za Państwa zobowiązanie jako wykonawcy w ramach umów budowlanych czy dostaw. Takie umowy mogą przyjąć formę gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji lub innego rodzaju poręczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest całkowicie niezależnym wystawcą gwarancji.
 
Zasadniczo oznacza to, że w przypadku, gdy kontrahent nie wywiążę się z umowy, zwykle w rezultacie niewypłacalności, beneficjent gwarancji będzie mógł odzyskać poniesione koszty dodatkowe z tytułu poręczenia, do wysokości limitu gwarancji.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Rating AA od agencji Standard & Poor’s daje Twoim partnerom i beneficjentom finansowym pewność w realizacji transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą.

PŁYNNOŚĆ

Nasze gwarancje umożliwią Ci uwolnienie bankowych linii kredytowych. Dzięki temu zwiększysz płynność finansową swojej firmy, uwalniając gotówkę na inne cele.

ZASIĘG

Podbijaj nowe rynki. Korzystaj z naszych globalnych analiz, lokalnej obecności i bogatej wiedzy, spełniając potrzeby swojej firmy w zakresie gwarancji zabezpieczających handel międzynarodowy.

Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.