Informacja gospodarcza

Istotnym czynnikiem redukującym ryzyko wystąpienia strat jest dostęp do wiarygodnych, ale i bieżących informacji o poszczególnych kontrahentach oraz analiza wszelkich zatorów płatniczych, które pojawiają się na horyzoncie poszczególnych branż.

RAPORTY HANDLOWE

Zamów raport handlowy

SMART SALES

Sprawdź funkcjonalność usługi Smart Sales

SMART COLLECTION

Smart collection dla Twojej firmy

Bieżąca analiza sytuacji nawet największych partnerów oraz dywersyfikacja źródeł informacji zdecydowanie zwiększa szanse na szybką reakcję w momencie pierwszych symptomów zwiastujących potencjalne problemy ze spływem należności.

Dlatego właśnie Euler Hermes nieustannie zbiera z rynku wszelkie dostępne informacje aby przekazać je Państwu w postaci Raportów Handlowych, Analiz Należności i innych usług ułatwiających prowadzenie biznesu.

 

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie weryfikacji wiarygodności przedsiębiorstw  oraz windykacji należności Euler Hermes Collections może bardzo szybko zidentyfikować grupę firm z poważnymi problemami płatniczymi, która nie otrzymałyby od Państwa pozytywnej oceny kredytowej już podczas wstępnej weryfikacji.

Co więcej – szersza baza informacji w postaci czy to zdarzeń prawnych, czy aktualnej moralności płatniczej kontrahenta na tle innych podmiotów z branży pomóc mogą nie tylko wstępnie ocenić sytuację badanej firmy, ale także postawić trafną diagnozę na dłuższy okres współpracy. Kontakty handlowe nie mają  sporadycznego charakteru –  chociażby ze względu na długie, wielotygodniowe czy wielomiesięczne terminy rozliczeń mają de facto formę lokat Państwa kapitału obrotowego. Dlatego w takiej – dłuższej perspektywie muszą być zarówno oceniane, jak i na bieżąco monitorowane.

Raporty Handlowe Euler Hermes to gwarancja aktualnej, pełnej i rzetelnej informacji gospodarczej o Twoich obecnych i potencjalnych partnerach biznesowych