Analizy należności

Uzyskanie wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji w branży to dla firmy połowa sukcesu.

Zapytaj o ofertę

 

 

Program analiz należności to wyjątkowe narzędzie pozwalające śledzić bieżącą sytuację Państwa kontrahentów bądź potencjalnych kontrahentów 24 godziny na dobę.

Uczestnicy Programu Analiz Należności otrzymują dostęp do aktualnej i rzetelnej bazy danych tworzonej dzięki ciągłemu gromadzeniu i konsolidowaniu informacji z rynku. Nasza baza zawiera dane o 3,5 milionach podmiotów. Rocznie pozyskujemy raporty dotyczące ponad 250 tysięcy firm. Funkcjonujący obecnie model Analiz powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń finansowych, a przez lata został pozytywnie zweryfikowany przez Uczestników Programu.

 

W Programie Analiz Należności udostępniamy Państwu szereg analiz oraz innych informacji dotyczących Państwa aktualnych jak i potencjalnych kontrahentów, o to niektóre z nich:

 • Rating
 • Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) - jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.
 • Tempo spłaty zobowiązań – wskaźnik ten pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność danej firmy do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych. Przedstawione wartości to dni po ustalonym terminie płatności.
 • Termin płatności -  średni termin płatności udzielony firmie przez branżę oraz pozostałych uczestników programu.
 • Historia płatności - w formie tabeli przedstawiamy rozkład przeterminowanych zobowiązań płatniczych w przedziałach czasowych w danym miesiącu. Dodatkowo zawarliśmy informację o istnieniu należności przed terminem płatności oraz należności przeterminowanych ponad 365 dni.
 • Zdarzenia prawne i dodatkowe informacje - sekcja zawiera wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności wybranego kontrahenta. Są to między innymi informacje o rozpoczętym postępowaniu układowym lub upadłościowym, a także komentarze i uwagi uczestników programu.

Program Analiz Należności to pomocne narzędzie, które ułatwi Państwu:

 • Sprawdzenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli ustalenie czy obecni i przyszli klienci terminowo regulują swoje zobowiązania,
 • Wyszukanie firm solidnych, z którymi warto nawiązać wymianę handlową,
 • Porównanie warunków płatności, jakie otrzymują odbiorcy - średnich parametrów występujących w danej branży np. otrzymanego terminu płatności, tempa spłaty zobowiązań itp.,
 • Uzyskanie automatycznej informacji o zmianach kondycji finansowej kontrahentów oraz branży,
 • Śledzenie zmian zachodzących w branży i natychmiastową reakcję na trendy rynkowe.

Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.