Informacja gospodarcza

Istotnym czynnikiem redukującym ryzyko wystąpienia strat jest dostęp do wiarygodnych, ale i bieżących informacji o poszczególnych kontrahentach oraz analiza wszelkich zatorów płatniczych, które pojawiają się na horyzoncie poszczególnych branż.

Pomożemy ci rozwinąć skrzydła w biznesie

 

Istotnym czynnikiem redukującym ryzyko wystąpienia strat jest dostęp do wiarygodnych, ale i bieżących informacji o poszczególnych kontrahentach oraz analiza wszelkich zatorów płatniczych, które pojawiają się na horyzoncie poszczególnych branż. Bieżąca analiza sytuacji nawet największych partnerów oraz dywersyfikacja źródeł informacji zdecydowanie zwiększa szanse na szybką reakcję w momencie pierwszych symptomów zwiastujących potencjalne problemy ze spływem należności.

 

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie weryfikacji wiarygodności przedsiębiorstw  oraz windykacji należności Euler Hermes Collections może bardzo szybko zidentyfikować grupę firm z poważnymi problemami płatniczymi, która nie otrzymałyby od Państwa pozytywnej oceny kredytowej już podczas wstępnej weryfikacji.

Co więcej – szersza baza informacji w postaci czy to zdarzeń prawnych, czy aktualnej moralności płatniczej kontrahenta na tle innych podmiotów z branży pomóc mogą nie tylko wstępnie ocenić sytuację badanej firmy, ale także postawić trafną diagnozę na dłuższy okres współpracy. Kontakty handlowe nie mają  sporadycznego charakteru –  chociażby ze względu na długie, wielotygodniowe czy wielomiesięczne terminy rozliczeń mają de facto formę lokat Państwa kapitału obrotowego. Dlatego w takiej – dłuższej perspektywie muszą być zarówno oceniane, jak i na bieżąco monitorowane.

Raporty Handlowe Euler Hermes to gwarancja aktualnej, pełnej i rzetelnej informacji gospodarczej o Twoich obecnych i potencjalnych partnerach biznesowych