Raporty handlowe

Weryfikacja kontrahentów przed, jak również podczas współpracy jest najlepszą decyzją biznesową.

Zapytaj o ofertę

 

Wywiadownia Euler Hermes Collections umożliwia weryfikację potencjalnych kontrahentów nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale także analizę ich zadłużenia, skłonności do regulowania zobowiązań, powiązań kapitałowych i personalnych czy zdarzeń prawnych.

Raporty handlowe i informacja gospodarcza

 

To zestawienie wszystkich dostępnych informacji o Twoim partnerze biznesowym. Od dokładnych danych teleadresowych, poprzez ocenę moralności płatniczej - PMI, rating, limit kredytowy nadawany przez największego ubezpieczyciela kredytu kupieckiego w Polsce, opóźnione płatności, zdarzenia prawne, zatrudnienie, majątek firmy, powiązania kapitałowe, kierownictwo, po szczegółowe dane finansowe.

Raport Handlowy Euler Hermes to aktualna, rzetelna i pełna informacja gospodarcza na temat Twoich obecnych i potencjalnych kontrahentów. ​

 

JEŚLI JESTEŚ:

 • dostawcą towarów i usług
 • ​producentem
 • dystrybutorem
 • partnerem handlowym​
 • pośrednikiem​
 • ale także odpowiadasz za rozliczenia finansowe w firmie, lub podejmujesz decyzje biznesowe, pracujesz w dziale sprzedaży,to Raporty Handlowe są właśnie dla Ciebie.​

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI NASZEJ USŁUDZE:

 • minimalizowanie ryzyka handlowego (system scoringowy EH)
 • lepsza kontrola konkurencji
 • selekcjonowanie najbardziej rzetelnych partnerów handlowych (wskaźnik PMI)
 • pełniejsza kontrola zdarzeń prawnych (np. pod kątem upadłości)
 • lepsza kontrola rynku (nowe produkty, nowe inwestycje)
 • łatwiejsze negocjacje warunków umów z przyszłymi kontrahentami
 • ograniczenie nakładów finansowych poniesionych na windykację długów
 • realna ocena rentowności i potencjału finansowego obecnych i przyszłych kontrahentów
 • wychwytywanie niekorzystnych sytuacji partnerów handlowych - monitoring zdarzeń

Skontaktuj się z nami

Juz teraz zapytaj o ofertę!