Ubezpieczenie Należności (kredytu kupieckiego)

Pomagamy firmom przejąć kontrolę nad przyszłością. Buduj swój biznes dzięki sile naszej wyjątkowej analityki biznesowej.

Zapytaj o ofertę

 

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie nalezności (zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego) zapewnia pokrycie należnych wierzytelności przez okres 12 miesięcy, co stanowi gwarancję utrzymania płynności finansowej. Oferujemy monitorowanie i raportowanie na bieżąco kondycji finansowej Twoich klientów, abyś mógł prowadzić działalność bez obaw.  Jeśli Twoi klienci staną się niewypłacalni lub utracą na dłużej zdolność do dotrzymywania zobowiązań, otrzymasz odszkodowanie za koszty dostarczonych towarów i świadczonych usług.

Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.  Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.

 

 

 

DODATKOWA OCHRONA NALEŻNOŚCI JEST MOŻLIWA

Chcesz ubezpieczyć bardziej ryzykownego klienta? Potrzebujesz szybkiego limitu kredytowego?


Ubezpieczenia CAP, CAP+ i Power CAP w ramach realizacji obecnej umowy umożliwiają dodatkową ochronę w sytuacjach podwyższonego ryzyka, również wtedy gdy wniosek o przyznanie limitu kredytowego skutkuje limitem częściowo zatwierdzonym lub odrzuconym. Ubezpieczenie CAP jest także użyteczne, gdy ekspozycja wierzytelności w Twojej polisie przekroczy zatwierdzony limit lub kiedy chcesz zwiększyć sprzedaż, na przykład w szczycie sezonu. Porozmawiaj ze swoim Opiekunem Polisy.
 

PRZEWIDYWANIE

Uzyskaj dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji o zmieniającym się ryzyku w portfelu klientów. Śledź i zarządzaj zamówieniami klientów oraz płatnościami z większą pewnością.

OCHRONA

Należności handlowe są chronione, a przepływy gotówkowe i zyski – lepiej zabezpieczone. Banki, audytorzy i inwestorzy zaczną wyżej cenić kondycję Twojego biznesu.

ROZWÓJ

Identyfikacja możliwości rozwoju i ekspansji. Uwolnienie zasobów, aby móc rozwijać sprzedaż na rzecz nowych klientów i na nowych rynkach.

Uwaga na wyłudzenia

Oszuści podszywają się pod znane, renowowane firmy (ostatnio na przykład: John Lewis, Sainsbury). Dostawcy nie są świadomi, że towar, który wysyłają pod wskazany adres nie został w rzeczywistości zamówiony przez firmę, której nazwa widnieje na zamówieniu i która została zgłoszona do ubezpieczenia.

W praktyce zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczą firm wiarygodnych i rzetelnych, których zdolność kredytowa z reguły zostaje natychmiast potwierdzona stosowanym limitem kredytowym. Podszywanie się pod znane i wiarygodne firmy ma na celu uśpienie czujności dostawców, tak by szybko doprowadzić do wysyłki towarów.

 

 

Jak działa ubezpieczenie należności?

Analizujemy zdolność kredytową oraz stabilność finansową Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Przyznajemy im specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, wypłacimy Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu.

W zakresie naszej odpowiedzialności leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej Państwa kontrahentów. Gromadzimy informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych. Odwiedzamy klientów, ale też korzystamy z dostępnych archiwów, historii płatniczej danego kontrahenta, raportów finansowych czy informacji uzyskanych od wszystkich ubezpieczających, którzy sprzedają swoje towary i usługi tym samym klientom.

Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, powiadomimy Państwa o podwyższonym ryzyku oraz pomożemy ustalić plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego. 

Z analizy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2017 roku niewypłacalność ogłosiło 418 przedsiębiorstw przy 362 w analogicznym okresie 2016 roku. Niewypłacalność wzrosła przede wszystkim w sektorze produkcji (o 24 proc.), hurcie (o 21 proc.) i transporcie (o 18 proc.). O 3 proc. wzrosła też niewypłacalność firm z branży budownictwa. Mimo że do końca maja 2017 roku wartość rynku budowlanego wzrosła o 4,5 proc. rdr., to w 2016 roku w tym samym czasie spadła o 12,5 proc."

Dlaczego warto z nami pracować?

Globalny lider

70+

krajów na całym świecie

Analizy predykcyjne

40 mln

monitorowanych firm

Solidne podstawy

AA

od Standard & Poor's

Ryzyko nieuregulowania należności istnieje zawsze, nawet jeśli Twoimi klientami są uznane przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje ryzyko komercyjne i polityczne, które może powodować problemy z otrzymaniem należności. Nasze polisy zmniejszą wpływ ewentualnej niewypłacalności klienta i złagodzą ryzyko nieuregulowania należności. Monitorujemy kondycję finansową Twoich klientów, oceniając ją zgodnie z naszym wewnętrznym systemem oceny. Ty ustalasz limity handlowe, tak aby kontrolować wielkość i częstotliwość zamówień przyjmowanych od nowych lub dotychczasowych klientów. My nieustannie monitorujemy sytuację, informując Cię o zmianach w oparciu o wyzwania finansowe, z którymi mierzą się Twoi klienci. Możesz zmieniać swoje limity, aby kontrolować ryzyko kredytowe.  Nasze usługi windykacji należności wspierają procesy w Twojej firmie i optymalizują odsetek ściągniętych należności. Mając ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Twoja firma może poprawić swoje relacje bankowe i handlowe.