10 kluczowych korzyści ubezpieczenia należności

Kluczowe korzyści ubezpieczenia należności w Euler Hermes

 

Ubezpieczenie należności jest czymś więcej niż tylko gwarancją odzyskania zapłaty za faktury. Pomoże także państwu dzięki następującym korzyściom odnieść sukces
 

W warunkach światowej recesji, przy trzy procentowym wzroście upadłości* oraz coraz mniejszej dostępności kredytowania we wszystkich aspektach, zarządzanie własnymi środkami – należnościami handlowymi jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, decydując obecnie o powodzeniu biznesu.

 

BEZPIECZNY ROZWÓJ BIZNESU

Ubezpieczenie należności daje bezpieczeństwo podczas zdobywania nowych klientów oraz otwierania się na nowe rynki zbytu. Pozwala także Państwu od samego początku sprzedawać towary i usługi z wykorzystaniem kredytu kupieckiego, co stanowi jedną z głównych; przewag konkurencyjnych, szczególnie dla eksporterów.


SZYBKIE ZATWIERDZANIE LIMITÓW KREDYTOWYCH

...i szybsze generowanie zysków.


UTRZYMANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I RENTOWNOŚCI

Poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia złych długów.


GRUNTOWNA ANALIZA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Nasza wiedza pozwala Państwu wybrać właściwego partnera biznesowego. Nasza baza danych jest cennym wsparciem dlawypracowanych przez Państwa sposobów zarządzania należnościami


WIĘCEJ KAPITAŁU OBROTOWEGO

Dzięki rezygnacji z innych zabezpieczeń takich jak gwarancja bankowa czy akredytowa.


ZDOBYCIE ZAGRANICZNYCH RYNKÓW

Dzięki konkurencyjnym warunkom kredytowania odbiorców.


ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI ZESPOŁU

Dzięki wykorzystaniu zasobów Euler Hermes.


EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Posiadając polisę ubezpieczenia należności, mogą Państwo lepiej kontrolować oraz zabezpieczać się przed stratami wynikającymi ze złych długów. Mogą Państwo minimalizować ryzyko podczas zdobywania nowych rynków oraz rozwoju na nich.Ubezpieczenie należności daje pewność, że faktury zostaną zapłacone w przypadku niewypłacalności kontrahenta stając się tym samym niezbędnym narzędziem zabezpieczającym płynność finansową.


POPRAWA RELACJI Z KLIENTAMI

Dzięki zabezpieczeniom jakie daje ubezpieczenie należności Państwa firma może uzyskać lepsze warunki finansowania w instytucjach kredytowych jak i u dostawców. W niektórych przypadkach, Państwa bank lub pożyczkodawca może nawet wymagać przedłożenia ubezpieczenia należności, żeby móc rozpatrywać Państwa wniosek o kredyt bankowy.


CENNY SPOKÓJ TWOJEJ FIRMY


Jesteś zainteresowany?

Zapytaj o ofertę!

Juz teraz zapytaj o ofertę! Lub zadzwoń: +48 22 233 4444