Ochrona transakcji

Ubezpieczenie transakcji jednorazowych, ryzyka politycznego oraz produkty specjalistyczne.

Zapytaj o ofertę

Polisa Transactional Cover to spersonalizowane rozwiązanie przeznaczone dla firm chcących chronić swoje aktywa za granicą lub poszukujących ochrony transakcji importu i eksportu, a także dla instytucji finansowych oferujących finansowanie handlu i eksportu. Jej zadaniem jest łagodzenie ryzyka i zarządzanie nim w zakresie przerw w realizacji umów, nieopłaconych należności, konfiskaty i ryzyka politycznego.

Polisa ubezpieczenia transakcji zapewnia nieodwołalny limit (maks. 100 mln EUR) na okres do ośmiu lat. W przypadku handlu międzynarodowego cechami wyróżniającymi to rozwiązanie są: reasekuracja ograniczonego ryzyka i ulgi kapitałowej oraz elastyczność i możliwość objęcia ochroną jednego lub większej liczby krajów.

PRODUKT SKROJONY NA MIARĘ

Produkty zharmonizowane z Twoim modelem biznesowym i skłonnością do podejmowania ryzyka.

DOSKONAŁA OBSŁUGA

Globalny dostęp do lokalnych zespołów specjalistów. Doskonała obsługa z natychmiastowym dostępem do naszej specjalistycznej wiedzy, w dowolnym miejscu i czasie.

OCHRONA

Duże możliwości zakresu ubezpieczenia i ochrony przepływów gotówkowych zgodne z Twoimi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o ofertę