SmartLink

Automatyzacja obsługi ubezpieczenia należności poprzez bezpośredni dostęp do rozwiązań technologicznych stosowanych w firmie

Zapytaj o ofertę


Co to jest SmartLink?

Bezpieczne rozwiązanie e-biznesowe, stanowiące uzupełnienie ubezpieczenia należności.  SmartLink łączy naszą analitykę biznesową z systemami informatycznymi w Twojej firmie, umożliwiając ich automatyczne i bezpieczne współdziałanie w czasie rzeczywistym.  Zespół ds. zarządzania ryzykiem kredytowym w Twojej firmie będzie mógł pracować szybciej, koncentrując się na najważniejszych decyzjach i bazując na najświeższych informacjach.

SZYBKOŚĆ

Szybsze podejmowanie decyzji z większą pewnością przy użyciu zautomatyzowanych procesów zapewniających większą precyzję.

PRZEWIDYWANIE

Nasze dane i narzędzia pomogą Ci analizować trendy i przygotować się na zmiany na rynkach.

KOORDYNACJA

Centralizacja danych umożliwia przeprowadzanie analiz porównawczych oraz stosowanie spójnych zasad i procedur.

Bezpieczny serwis internetowy uzupełniający ubezpieczenie należności umożliwia skuteczne zarządzanie zasadami. Opracowaliśmy i stworzyliśmy system bezpośrednio oparty na potrzebach zespołu ds. zarządzania ryzykiem kredytowym w Twojej firmie. SmartLink to zastrzyk w postaci danych pochodzących z naszych analiz dla systemów informatycznych w Twojej firmie, umożliwiający bezpieczną automatyzację działań w czasie rzeczywistym. Możemy przyspieszyć procesy zarządzania ryzykiem kredytowym w Twojej firmie, eliminując konieczność czasochłonnego ręcznego wprowadzania i sprawdzania danych na rzecz predefiniowanych ostrzeżeń i bogatych merytorycznie raportów. Korzystając z rozwiązania SmartLink wraz z naszym internetowym narzędziem do zarządzania ryzykiem – SmartView – możesz pracować szybciej, koncentrując się na najważniejszych decyzjach opartych na aktualnych informacjach dotyczących ryzyka kredytowego.