smartview

Panel do kompleksowego zarządzania ryzykiem kredytowym za pomocą pakietu raportów

Zapytaj o ofertę


Co to jest SmartView?

Jest to internetowa usługa monitorowania ryzyka, która zapewnia natychmiastową widoczność należności oraz ułatwia zarządzanie ryzykiem i możliwościami. SmartView zapewnia dostęp do szeregu raportów dotyczących ryzyka.  Przejrzysta prezentacja informacji i analiz pomaga monitorować wiarygodność kredytową klientów i identyfikować możliwości rozwoju.

NA CZAS

Dane i analizy są odświeżane co 24 godziny, zapewniając dostęp do bieżących informacji i kontrolę nad firmą.

W SEDNO

Cenne analizy kondycji finansowej Twoich klientów oraz profilu handlowego Twojej firmy.

WEDŁUG PLANU

Narzędzia sprawozdawczości pomogą Ci w ustalaniu celów, monitorowaniu wyników i zarządzaniu planowaniem ryzyka.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z naszymi klientami, aby stworzyć system, który dostarcza dane wspomagające osiąganie doskonałych wyników z biznesie. Narzędzie to nazywa się SmartView i uzupełnia naszą ofertę ubezpieczenia należności oraz inne usługi, takie jak wewnętrzna ochrona przed nadużyciami. SmartView działa online, wykorzystując bogate zasoby zastrzeżonych danych i umożliwiając korzystanie z usług monitorowania ryzyka, które użytkownicy mogą dopasować do własnych potrzeb. Masz dostęp do natychmiastowego podglądu należności, co pozwala lepiej kontrolować finanse i prowadzić profesjonalną windykację długów. SmartView zapewnia dostęp do analiz wykorzystujących kluczowe raporty niezbędne do monitorowania wiarygodności kredytowej i kondycji finansowej Twoich klientów. Zespół ds. zarządzania kredytami w Twojej firmie zyska podstawową platformę do zarządzania planami rozwoju z zachowaniem kontroli nad ekspozycją finansową.