Ubezpieczenie należności dla firm międzynarodowych

Zarządzanie ryzykiem kredytowym skrojone na miarę i dające pewność działania w skomplikowanym otoczeniu

Kontakt

 

Euler Hermes World Agency to globalny zespół pracujący na rzecz firm międzynarodowych i oferujący spersonalizowane oraz elastyczne rozwiązania w zakresie globalnego zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w skali światowej jest dużym wyzwaniem, a dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możesz prowadzić działalność handlową w tym trudnym otoczeniu, mając poczucie bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania

World Program

Rozwiązania ubezpieczeń kredytu o zasięgu światowym dla firm międzynarodowych

Produkt World Program został opracowany z myślą o międzynarodowych przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dowolnym zakątku świata. Nasz zespół specjalistów zdaje sobie sprawę, że struktura finansowa w przedsiębiorstwie międzynarodowym jest złożona. Opracowujemy i obsługujemy solidne, globalne ubezpieczenie ryzyka kredytowego oraz świadczymy powiązane z nim usługi w ramach autorskich programów i jednej umowy głównej, która podlega adaptacjom zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Excess of Loss (XoL)

Ochrona przed nieprzewidzianymi stratami

Wartość zdywersyfikowanych strategii łagodzenia ryzyka w dużych firmach jest oczywista. Menedżerowie mający do dyspozycji odpowiednie narzędzia mogą podejmować decyzje dotyczące rodzaju i terminu przeniesienia ryzyka. Jako partner Twojej firmy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, polisa Excess of Loss (XoL) pokryje nadwyżki strat. Twoje obliczenia będą poparte naszymi unikatowymi źródłami informacji i narzędziami analitycznymi. Ten produkt wspiera firmy międzynarodowe stosujące silne i dojrzałe praktyki z zakresu zarządzania, skłonne do podejmowania ryzyka na wyższym poziomie.

Transactional Cover (TCU)

Ubezpieczenie transakcji jednorazowych, ryzyka politycznego oraz produkty specjalistyczne

Duże projekty są narażone na wiele zagrożeń: zakłócenia w realizacji umów, brak płatności, konfiskaty czy wydarzenia polityczne. Ubezpieczenie transakcji handlowych zapewnia nieodwołalny limit (maks. do 100 mln EUR) na okres do ośmiu lat, zwiększając bezpieczeństwo finansowania dla instytucji finansowych, inwestorów, eksporterów i przedsiębiorstw prowadzących handel międzynarodowy. Warunki są dostosowywane do poszczególnych projektów i umów, dzięki czemu Twoja firma zyskuje właściwą ochronę zgodną z jej celami, obejmującą zarówno transakcje planowe, jak i jednorazowe.

NIEZAWODNOŚĆ

Możesz mieć pewność co do naszych usług. Jako globalny lider rynkowy dysponujemy zasobami i wiedzą, która pozwalają nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie, niezależnie od tego, gdzie prowadzisz działalność.

ELASTYCZNOŚĆ

Możliwość monitorowania ewolucji rynków, struktury finansowej oraz skłonności do podejmowania ryzyka. Portfel narzędzi do zarządzania ryzykiem dostosowujesz do możliwości handlowych i warunków lokalnych.

CIĄGŁOŚĆ

Dostęp do potrzebnych usług w dowolnym miejscu i czasie za pomocą funkcjonalnych systemów online i technologii internetowych. Integracja z naszymi systemami zapewnia płynne wsparcie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług dla firm międzynarodowych, skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Kontakt

Każdy nowy rynek wiąże się z nowymi wyzwaniami dla międzynarodowego biznesu, w tym między innymi z zagrożeniami dla rentowności.  Sukces zależy od umiejętnej identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka przy użyciu zaawansowanych narzędzi i na podstawie złożonych danych. Nasze usługi mają na celu wspieranie Twoich sukcesów. Współpracujemy z naszymi klientami, oferując im szereg rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem. Dostarczamy firmom międzynarodowym narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji oraz przekazujemy wskazówki dotyczące kluczowych zagadnień. Na przykład w jaki sposób ustalić najlepsze warunki płatności w handlu międzynarodowym. Nasze zastrzeżone informacje pomogą Ci w podejmowaniu lepszych decyzji, zgodnych z planem rozwoju Twojej firmy. Następnie możesz wykorzystać je do monitorowania efektów swoich działań i wyników firmy.