Ubezpieczenie należności dla dużych przedsiębiorstw -Intpol

Ubezpieczenie należności dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Chroń przepływy gotówkowe i ściągalność należności za pomocą ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Zapytaj o ofertę

 

Co to jest ubezpieczenie należności dla średnich i dużych przedsiębiorstw - Intpol

Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego z Opcją Windykacji dedykowane jest dużym przedsiębiorstwom sprzedającym towary lub świadczącym usługi z odroczonym terminem płatności w kraju i za granicą.

Ponad 4 na 5 codziennych transakcji między firmami opiera się na kredytach.  Jeśli klient nie ureguluje należności, zasoby finansowe Twojej firmy znajdą się pod presją.  Korzystasz już z narzędzi kontroli kredytowej, ale potrzebujesz czegoś więcej.  Aby mieć całkowitą pewność, skorzystaj z naszych unikatowych informacji predykcyjnych i oferty ubezpieczenia należności.

​Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia należności?


Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczającemu z tytułu niezapłaconych należności za dostawy i usługi realizowane z odroczonym terminem płatności (tj. kredyt kupiecki) do 180 dni. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bezsporne należności do wysokości:

  • granicy kontroli własnej w przypadku klientów ocenianych przez Ubezpieczającego,
  • ustalonych limitów kredytowych w przypadku klientów sprawdzonych przez Euler Hermes.
 

 

Jakie są zalety tego produktu?


Ponoszenie ryzyka niewypłacalności innych podmiotów gospodarczych nie jest celem działalności przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych.
 
Oznacza to, że przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela, a więc firmę posiadającą odpowiednie know-how do kontroli jest zjawiskiem naturalnym i uzasadnionym ekonomicznie. Ponadto ubezpieczenie należności niesie ze sobą liczne dodatkowe korzyści dla Ubezpieczającego.
 
Treść umowy jest indywidualnie negocjowana, co pozwala na dopasowanie do specyfiki działalności Ubezpieczającego.

 

PRZEWIDYWANIE

Uzyskaj dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji o ryzyku w portfelu klientów. Śledź i zarządzaj relacjami z klientami z większą pewnością.

OCHRONA

Należności handlowe są chronione, a przepływy gotówkowe i zyski – lepiej zabezpieczone. Banki, audytorzy i inwestorzy zaczną wyżej cenić kondycję Twojego biznesu.

ROZWÓJ

Identyfikacja możliwości rozwoju i ekspansji. Uwolnienie zasobów, aby móc rozwijać sprzedaż na rzecz nowych klientów i na nowych rynkach.

Uwaga na wyłudzenia

Oszuści podszywają się pod znane, renowowane firmy (ostatnio na przykład: John Lewis, Sainsbury). Dostawcy nie są świadomi, że towar, który wysyłają pod wskazany adres nie został w rzeczywistości zamówiony przez firmę, której nazwa widnieje na zamówieniu i która została zgłoszona do ubezpieczenia.

W praktyce zgłoszenia do ubezpieczenia dotyczą firm wiarygodnych i rzetelnych, których zdolność kredytowa z reguły zostaje natychmiast potwierdzona stosowanym limitem kredytowym. Podszywanie się pod znane i wiarygodne firmy ma na celu uśpienie czujności dostawców, tak by szybko doprowadzić do wysyłki towarów.

Jako dyrektor lub kierownik średniej firmy stajesz przed wyzwaniem ustalenia warunków udzielenia kredytu zarówno dotychczasowym, jak i nowym klientom oraz zarządzaniem ryzykiem braku spłaty należności. To zadanie bywa trudne i czasochłonne. Chcesz skrócić czas i widzieć korzyści płynące z korzystania z narzędzi wspomagających proces decyzyjny, które zmniejszają ryzyko braku zapłaty, podczas gdy Ty chcesz rozwijać swoją działalność. Serenity zapewnia wsparcie Euler Hermes, jednego z największych graczy w branży ubezpieczeń należności, gwarancji ubezpieczeniowych i ochrony przed oszustwami. Oferujemy szeroki wachlarz usług opracowanych pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.  Ściśle współpracujemy z firmami międzynarodowymi i jesteśmy znani na całym świecie. Współpraca z nami zapewnia dostęp do informacji o Twoich klientach i potencjalnych klientach w czasie rzeczywistym. Z naszym wsparciem możesz śmiało rozwijać swoją działalność.