58 results

img desc

mar 19, 2020 | Wiadomości, covid-19

Europejski bank centralny: od “cokolwiek będzie konieczne” do “dajcie to”

EBC wczoraj ogłosił nowy tymczasowy program zakupu aktywów o wartości 750 mld EUR (około 6% PKB strefy euro) do końca roku - lub w razie potrzeby dłużej - w odpowiedzi na Wybuch COVID-19.

img desc

mar 16, 2020 | Wiadomości, covid-19

Raport Euler Hermes o polityce krajów wobec COVID-19

Raport Euler Hermes o polityce krajów wobec COVID-19

img desc

mar 11, 2020 | Wiadomości, covid-19

Covid-19: po straconym kwartale gospodarka chińska odzyskała już 75% swojego potencjału

Spadek eksportu był większy niż przewidywano i oznacza najsłabszy początek roku od 2016 r. W najbliższych miesiącach może dojść do dalszego pogorszenia sytuacji w handlu, gdyż środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii na świecie działają jako główna bariera handlowa (zob. tutaj).

58 results