Na podstawie doświadczenia praktyków z działu windykacji Euler Hermes stworzyliśmy vademecum przedsiębiorcy w którym poruszamy wszystkie aspekty związane z odzyskiwaniem należności. Weryfikację kontrahenta, metody samodzielnego zabezpieczania należności i działania polubowne a na koniec – działania windykacyjne sensu stricte.
POBIERZ EBOOK - PDF

Najważniejsze tematy poruszane w poradniku

DZIAŁANIA W OBROCIE
GOSPODARCZYM
Jakie elementy prewencji mogą pomóc przedsiębiorcy zwiększyć szanse na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń...
Czytaj dalej...
PROCES WINDYKACJI
POLUBOWNEJ

Co pozwala minimalizować ryzyko i jak unikać niejasności warunków transakcji z kontrahentem...

 

Czytaj dalej...
DZIAŁANIA
WINDYKACYJNE

Jeżeli należność nadal nie zostanie uregulowana, warto szybko podjąć działania windykacyjne. Jak odzyskiwać należne wierzytelności...

 

Czytaj dalej...

To kompletny poradnik dla przedsiębiorców w trudnych czasach epidemii

Analiza Euler Hermes
Lepiej zapobiegać, niż leczyć – także w biznesie. Ta stara prawda odnosi się nie tylko do zdrowia – medycyny ale także w biznesie do należności i ich windykacji. Z poradnika dowiesz sie:
  • Regulacje związane z pandemią obok pomocy niosą też zagrożenia: sprzyjają bardziej dłużnikom, niż dostawcom-wierzycielom.
  • Sprawdzanie kontrahentów, bieżący monitoring jak i zabezpieczanie należności jest teraz jeszcze ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej
  •  
  •  
  • Gdy dojdzie już do samej windykacji – jak negocjować skutecznie, co to jest skip tracing czyli jak odnaleźć dłużnika
  • Windykacja zagraniczna – gdzie warto polegać na procedurach sądowych, a gdzie lepiej ich unikać. Dlaczego sprawny proces upadłościowy może być zagrożeniem dla niezabezpieczonego dostawcy

 

 

 

Tomasz Starus - Euler Hermes
Tomasz Starus

"Efekty pandemii – a mówiąc wprost kryzys gospodarczy trwać będzie dłużej niż sama pandemia – mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka i windykację. Do jego przezwyciężenia konieczne będzie oczywiście skuteczna ochrona zdrowia i zahamowanie rozpowszechniania wirusa, ale lekarstwo czy szczepionka zatrzymają pandemię tylko na polu medycznym. W biznesie skutki zamknięcia większość branż a po otwarciu – długotrwałego spadku obrotów mają i będą miały  dewastujący skutek dla płynności wszystkich firm. Nawet największe z nich walczą teraz nie o ratowanie obrotów, ale o przetrwanie – ratując się często kosztem swoich dostawców. "

POBIERZ EBOOK - PDF