Euler Hermes wprowadza TradeMatch, aplikację, która pomoże firmom identyfikować ryzyka i możliwości eksportowe

 

PARYŻ - WARSZAWA, 13 lutego 2020 r. – Euler Hermes, światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych, wprowadza TradeMatch. Ta nowa, nieodpłatna i łatwa w dostępie aplikacja sieciowa identyfikuje możliwości eksportowe w 70 krajach i ponad 17 sektorach. Ale TradeMatch umożliwia również ocenę możliwości handlowych pod kątem poziomu ryzyka danego kraju według zastrzeżonego ratingu Euler Hermes, co czyni ją wyjątkowym narzędziem.

Wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na to, czy prowadzą dużą grupę czy MŚP, zadają sobie te same pytania: dokąd eksportować? Jakie kierunki i rynki zbytu wybrać? Które kraje i sektory są najbardziej ryzykowne?

Dzisiaj, te pytania mają jeszcze większe znaczenie, uwzględniając wstrząsy w handlu międzynarodowym. Wojny handlowe, ryzyka polityczne lub nawet recesja w przemyśle stanowią przeszkody, które napotykają przedsiębiorstwa eksportujące.

Dzięki tej nowej aplikacji za pomocą kilku kliknięć każdy może zobaczyć najbardziej dynamiczne i najmniej ryzykowne kierunki. Bardzo łatwa w użyciu i aktualizowana co kwartał aplikacja umożliwia liderom biznesu korzystanie z dwóch milionów danych dotyczących handlu światowego i z prognoz zespołu badań gospodarczych grupy Euler Hermes, prognoz, które bazują na zastrzeżonych danych.

Po Mind Your Receivables, pierwszej aplikacji opracowanej z Toucan Toco do śledzenia ewolucji bankructw przedsiębiorstw na świecie, dział badań gospodarczych Euler Hermes przyspiesza swoją strategię przekazywania danych i treści w ten sposób, aby informować większą liczbę przedsiębiorstw o ryzyku dotyczącym klientów, zwłaszcza w odniesieniu do eksportu.

Z naszym partnerem Toucan Toco chcieliśmy stworzyć TradeMatch, wieżę kontrolną handlu światowego dla naszych klientów, ale również dla dziennikarzy, studentów i wszystkich podmiotów zajmujących się handlem zagranicznym. Wojna handlowa nie jest nieunikniona. Trzeba wiedzieć, gdzie postawić stopę, jeśli zdecydujesz się na eksport” - powiedział Ludovic Subran, Główny Ekonomists Grupy Allianz i Grupy Euler Hermes.

Jesteśmy dumni, że wraz z Euler Hermes możemy wnieść swój wkład w demokratyzację danych handlu światowego. Ich wymagania, ich wyjątkowe zestawy danych, a także ich dążenie do szerokiego udostępnienia opowiadających historie danych są powodem, dla którego założyliśmy Toucan Toco "- powiedział Baptiste Jourdan, Wiceprezes ds. Europy i współzałożyciel Toucan Toco.

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.