Euler Hermes Turbiną Polskiej Gospodarki 2020


Ubezpieczenie należności All Cover, wprowadzone na polski rynek przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, zostało uznane za najlepszy tego typu produkt dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ubezpieczenie zostało wyróżnione godłem Turbiny Polskiej Gospodarki 2020.

Eksperci ogólnopolskiego tygodnika społeczno-ekonomicznego „Gazeta Finansowa”, w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki, wyróżnili firmy i instytucje cechujące się profesjonalizmem, rzetelnością oraz stwarzaniem rozwiązań odpowiadających na najbardziej wymagające oczekiwania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce.

- W dzisiejszej pandemicznej rzeczywistości niezwykle istotnym elementem jest współpraca – świadomość potrzeb kontrahentów i wychodzenie im naprzeciw, to gwarancja sukcesu. Dlatego na naszej liście Najlepszych Produktów dla MŚP znajdują się rozwiązania firm, dla których klient jest najważniejszy. Dostrzegają go, wiedzą, jakie ma oczekiwania, co się u niego zmienia i reagują na to natychmiast, zapewniając mu narzędzia najbardziej odpowiadające jego oczekiwaniom – podała redakcja „Gazety Finansowej” w uzasadnieniu przyznanych wyróżnień tytułem Turbiny Polskiej Gospodarki 2020.

Euler Hermes, lider rynku ubezpieczeń należności handlowych, został wyróżniony godłem Turbiny Polskiej Gospodarki 2020 za produkt All Cover, który zapewnia przedsiębiorcom z sektora MSP ochronę przed niewypłacalnością kontrahentów. All Cover jest nowatorskim, pierwszym tego typu rozwiązaniem ubezpieczeniowym na rynku. Zdecydowane uproszczenie mechanizmu ubezpieczenia transakcji ułatwia jego obsługę, a przed wszystkim poprawia płynność finansową jego użytkowników.

- Zastosowane w ubezpieczeniu All Cover rozwiązania wspierają Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w monitorowaniu odbiorców i zabezpieczaniu transakcji. Uproszczony proces weryfikacji roszczenia i szybsze przejście do etapu odszkodowawczego powodują, że wstępne rozliczenie szkody jest możliwe już w ciągu pięciu dni po nadesłaniu wniosku – mówi Robert Dunaj, dyrektor marketingu w Euler Hermes

Warunki polisy All Cover są optymalnie dostosowywane do potrzeb każdej małej i średniej firmy, a ponadto zostały wzbogacone o szereg rozwiązań dostępnych dotychczas głównie dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji. W ramach polisy All Cover przedsiębiorca otrzymuje ubezpieczenie należności powstałych w okresie obowiązywania umowy, jak również do 90 dni przed jej zawarciem, z maksymalnym terminem płatności wynoszącym do 180 dni – co jest najdłuższym na polskim rynku okresem zabezpieczenia kredytu kupieckiego. Kluczową innowacją ubezpieczenia Euler Hermes jest model „Claims First”, zakładający jak najszybsze uregulowanie roszczeń przedsiębiorcy. Ubezpieczony poprzez platformę Syntesys24/7 składa jeden wniosek windykacyjno-szkodowy z tytułu nieuregulowanej należności, rozpoczynający windykację i odzyskanie należności lub w przypadku stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta – wypłatę odszkodowania. Formalności i zaangażowanie przedsiębiorcy zostało zmniejszone do minimum, co jest obecnie istotne w okresie turbulencji gospodarczych wywołanych przez pandemie Covid-19.


Euler Hermes w Polsce już od ponad 22 lat zapewnia firmom bezpieczeństwo relacji handlowych. Dzięki globalnemu doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom oraz kompleksowej ofercie jest największym ubezpieczycielem należności w Polsce i zajmuje czołową pozycję pod względem wskaźników zadowolenia i satysfakcji klientów oraz chęci odnawiania przez nich umów ubezpieczenia.

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.