Euler Hermes ogłasza kluczowe zmiany w Zarządzie i Kierownictwie Regionalnym

PARYŻ – 25 MAJA 2021 – Euler Hermes, wiodący światowy ubezpieczyciel kredytów kupieckich, ogłasza kluczowe zmiany w Zarządzie i Kierownictwie Regionalnym. Kryzys Covid-19 potwierdził decydującą rolę ubezpieczeń kredytowych w podtrzymaniu światowego handlu, a Euler Hermes zamierza wesprzeć firmy w powrocie do normalności w tych ciągle niepewnych czasach. Niniejsze nominacje odzwierciedlają ambicję firmy, aby towarzyszyć swoim klientom w nowym cyklu wzrostu i dalej wyznaczać standardy dla najlepszej w swojej klasie obsługi klienta.

 

  • Michele Pignotti, członek Zarządu Grupy odpowiedzialny za Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję, odejdzie z firmy 20 czerwca 2021 r., by podjąć nowe wyzwania w Solunion  w Hiszpanii. Michele dołączył do zespołu Euler Hermes w 2004 r. Pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego we Włoszech, Dyrektora Regionu MMEA i Dyrektora Grupowego ds. Zarządzania Rynkiem, Handlu i Dystrybucji, rozwinął on wizerunek marki Euler Hermes poprzez nowy model obsługi klienta i marketing cyfrowy, a także przyczynił się do wygenerowania rentownego wzrostu we wszystkich liniach biznesowych.
  • Anil Berry został mianowany członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję ze skutkiem od 21 czerwca 2021 r. Anil posiada tytuł BA Ekonomii, Prawa i Statystyki uzyskany na University of East Anglia. Do zespołu Euler Hermes dołączył w 1997 r. piastując stanowiska w obszarach Akceptacji Ryzyka, Zarządzania Klientami i Dystrybucją Brokerską w Wielkiej Brytanii. Został on Dyrektorem Generalnym odpowiedzialnym za działalność w rejonie Zatoki Perskiej, Dyrektorem ds. Dystrybucji w regionie APAC (Region Azji i Pacyfiku), a następnie objął stanowisko Dyrektora Generalnego World Agency Euler Hermes, który to udało mu się znacznie rozwinąć.
  • Frédéric Bizière, członek Zarządu Grupy odpowiedzialny za Ocenę Ryzyka Kredytowego i Reasekurację, odejdzie z firmy 20 czerwca 2021 r., by podjąć nowe wyzwania w Grupie Allianz. Na przestrzeni ostatnich 23 lat przyczynił się znacząco do rozwoju i sukcesu Euler Hermes w jego strategicznych obszarach działalności w Grupie, gdzie piastował kilka stanowisk w Zarządzie będąc odpowiedzialnym za Ryzyko, Finanse, Zarządzanie Rynkiem, Handel i Dystrybucję.
  • Fabrice Desnos został mianowany członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Ocenę Ryzyka Kredytowego, Szkody, Odzyskiwanie Należności i Reasekurację ze skutkiem od dnia 21 czerwca 2021 r. Fabrice posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Ecole Centrale de Lyon oraz magistra Ekonomii i Finansów Sciences Po. Do firmy dołączył w 1996 r. i działał na wyższych kierowniczych stanowiskach w zakresie finansów w Wielkiej Brytanii i Francji. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w latach 2012-2016 Dyrektora Generalnego ds. APAC (Region Azji i Pacyfiku), po czym został Dyrektorem Generalnym ds. Regionu Europy Północnej w 2016 r., kierując działalnością w piętnastu krajach w kierunku wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta.
  • Milo Bogaerts zastąpi Fabrice'a Desnosa na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Regionu Europy Północnej z dniem 1 czerwca 2021 r. Milo posiada tytuł MBA ekonomii nadany przez TiasNImbas Business School. W pierwszych latach jego pracy w Euler Hermes od 1998 do 2007 r. pełnił funkcję Kierownika ds. Kluczowych Klientów, a następnie został Dyrektorem Interpolis Credit Insurance . Powrócił do Euler Hermes w 2012 r. i objął stanowisko Dyrektora Generalnego w Holandii, a następnie Dyrektora ds. Zarządzania Rynkiem, Handlem i Dystrybucją na Europę Północną. Jako Dyrektor Generalny Euler Hermes na Wielką Brytanię i Irlandię od roku 2017 Milo odmienił wyniki biznesowe pod względem sprzedaży, podnosząc podstawowe wyniki i zwiększając jednocześnie produktywność.
  • Holger Schäfer zastąpi Anila Berry'ego na stanowisku Dyrektora Generalnego World Agency Euler Hermes z dniem 1 lipca 2021 r. Holger posiada 36-letnie doświadczenie w Grupie Allianz. Piastował różne wyższe stanowiska kierownicze, w tym odpowiadał na poziomie globalnym za Sprzedaż i Dystrybucję w AGSC operując z Niemiec i Londynu. Następnie jako Dyrektor Generalny kierował AGSC Australia/Nowa Zelandia. Do Euler Hermes dołączył obejmując stanowisko Dyrektora Regionu Azji i Pacyfiku w roku 2016, gdzie zapewnił znaczący wzrost i poprawę rentowności dzięki podniesieniu jakości portfela w dwunastu krajach APAC.
  • Paul Flanagan zastąpi Holgera Schäfera na stanowisku Dyrektora Generalnego Regionu APAC (Azji i Pacyfiku) z dniem 1 lipca 2021 r. Paul dołączył do Euler Hermes 30 lat temu, pracując w tamtym czasie dla Trade Indemnity PLC, gdzie był członkiem zespołu finansowego. W 1998 r. przejął działy Finansowy i Operacyjny, a następnie został Dyrektorem ds. Ryzyka, Informacji, Szkód i Odzyskiwania Należności w Wielkiej Brytanii. W 2007 r. z powodzeniem przeprowadził Euler Hermes Kanada przez globalny kryzys finansowy, jednocześnie utrzymując udział w rynku i wzrost. W 2010 r. Paul został Regionalnym Dyrektorem ds. Ryzyka na Europę Północną, a w 2016 r. objął stanowisko CEO i Prezesa Zarządu TU w Polsce, gdzie przywrócił rentowność i wzrost.


"Pragnę gorąco podziękować Frédéricowi i Michele'owi za ich niezwykły wkład w sukces firmy na przestrzeni lat i życzę im powodzenia na ich nowych stanowiskach. Z wielką przyjemnością witam Anila, Fabrice'a, Milo, Holgera i Paula w naszym Zespole Kierowniczym. Wszyscy oni wnoszą bogate doświadczenie międzynarodowe i praktyczne. Dzięki ich wizji i energii nasza firma wzniesie się na wyższy poziom, pomogą nam wrzucić kolejny bieg na naszej drodze ku rozwojowi i transformacji, a także wesprzeć naszych klientów w nadchodzących czasach odbudowy gospodarczej." - powiedziała Clarisse Kopff, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Grupy Euler Hermes.

Solunion to wspólne przedsięwzięcie (joint venture) Euler Hermes i Mapfre oferujące ubezpieczenia kredytów kupieckich w Hiszpanii i Ameryce Południowej.

 

Pod pojęciem niewypłacalności rozumiemy stan faktyczny – niezdolność do regulowania zobowiązań na rzecz wierzycieli. Do końca ubiegłego roku były to upadłość likwidacyjna, jak i układowa. Po zmianie prawa, w tym roku, postępowanie układowe oddzielono, dla podkreślenia zmiany wyodrębnione postępowania naprawcze nie mają już w nazwie „upadłości”. Dla zachowania porównywalności danych bieżących z tymi z lat ubiegłych (gdy postępowanie układowe było rodzajem upadłości) nadal traktujemy łącznie wszystkie przypadki postępowań upadłościowych i naprawczych, jako niewypłacalność przedsiębiorstw. Ponadto nadal otworzenie tych postępowań oznacza dla dotychczasowego dostawcy de facto brak bieżącej płatności – z tego powodu Euler Hermes na całym świecie, pod pojęciem niewypłacalności, rozumie zarówno przypadki likwidacji firm, jak i wszczęcia w ich przypadku procesów naprawczych (jak np. objecie w USA firmy ochrona przed wierzycielami z tytułu Chapter 11).
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
Artur Niewrzędowski
MultiAN PR

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.800 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz oraz posiadającą rating AA. W 2018 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,7 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2018 roku 962 mld €.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
 
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.