img desc

lut 12, 2020

Wzrost bankructw dużych firm w świecie

Działania monitorujące przeprowadzone przez ekspertów z Euler Hermes wskazują rekordowe poziomy liczby poważnych przypadków niewypłacalności i ich ciężaru. W IV kw. 2019 r. odnotowano rekordową liczbę poważnych niewypłacalności od 2016 r. z 94 przypadkami, stanowiącą wzrost +11% kw/kw (tj. +8% r/r).

img desc

lut 11, 2020

Euler Hermes staje się pierwszym ubezpieczycielem kredytów, który uwzględnia ryzyka ESG w swoich ratingach ryzyka kraju

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes obejmuje teraz powiązane z ESG ryzyka braku zapłaty przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza ryzyka ze strony zagrożenia środowiskowego i rosnące ryzyka społeczne.

img desc

lut 11, 2020

Euler Hermes: potwierdzone spowolnienie gospodarcze Polski

Oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w 2019 r. zostało potwierdzone. Realny PKB wzrósł o +4.0% w roku jako całości, co oznacza spadek z poziomu +5.1% w 2018 r. i osiągnięcie wartości nieco poniżej prognozy konsensusu (+4.2%), według wstępnych danych szacunkowych. Informacje dotyczące strony popytowej dostępne są tylko częściowo, ale wskazują, że głównym motorem napędowym wzrostu w 2019 r. był popyt krajowy (+3.6 p.p.), podczas gdy wkład eksportu netto wyniósł +0.4 p.p. Konsumpcja prywatna wzrosła o +3.9%, co oznacza spadek z +4.3% w 2018 r.

img desc

lut 11, 2020

Koronawirus to tygodniowo 26 mld USD strat w handlu

Wybuch epidemii koronawirusa, poza ewidentnym wpływem na Chiny oddziałuje również na resztę świata. W ocenie Euler Hermes, recesja w sektorze produkcji i handlu będzie się prawdopodobnie utrzymywać, z wstrząsem handlowym wynoszącym 26 mld USD tygodniowo z powodu blokady w Chinach i globalnym wzrostem, ledwo utrzymującym się na poziomie, tj. +2% w I kw. 2020 r.

img desc

lut 07, 2020

Prognoza gospodarcza Euler Hermes na lata 2020/21: obrona wzrostu za wszelką cenę

Prognoza gospodarcza Euler Hermes na lata 2020/21: obrona wzrostu za wszelką cenę

img desc

lut 06, 2020

Epidemia koronawirusa – wraz z upływem czasu wzrasta ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw

Paryż-Warszawa, luty 2020 r. Opublikowane wartości indeksów PMI za styczeń nie odzwierciedlają jeszcze skali obaw gospodarczych związanych z trwającą w Chinach epidemią. Indeks PMI dla przemysłu obniżył się do poziomu 50 (z 50,2 odnotowanego w grudniu), natomiast nieprodukcyjny wskaźnik PMI wzrósł do 54,1 (z 53,5). Tak niewielka zmiana wynika z faktu, że badanie zakończono 20 stycznia, czyli wtedy, gdy epidemia dopiero zaczęła przyciągać uwagę opinii publicznej. Oczekujemy, że badania przeprowadzone w lutym lepiej uchwycą gospodarcze skutki epidemii. Otwarcie chińskiego rynku kontynentalnego w poniedziałek 3 lutego będzie źródłem informacji na temat lokalnych nastrojów. Uważamy, że wpływ epidemii na gospodarkę Chin i reszty świata będzie dość istotny.

sty 31, 2020

Raport EH: Twardy Brexit oznacza recesję Wielkiej Brytanii w 2021 roku

Brexit, który formalnie dziś nastąpi, rozpocznie okres przejściowy, w którym swobodny przepływ kapitału, towarów, ludzi i usług w ramach Unii Europejskiej będzie miał nadal zastosowanie. Ostateczny termin upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku, toteż do tej daty obie strony dały sobie czas na wypracowanie ostatecznej umowy handlowej.

img desc

sty 28, 2020

Raport EH: Niewypłacalności. 2020 nie będzie rokiem zdecydowanej poprawy dla polskich firm

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Kluczowe wnioski:

img desc

sty 15, 2020

Globalny Indeks Niewypłacalności Euler Hermes: W 2020 roku w aż 4 na 5 krajów wzrośnie liczba niewypłacalnych firm

PARYŻ, styczeń 2020 – Wciąż rośnie liczba upadłości firm na całym świecie, co wiąże się ze wzrostem ryzyka w eksporcie: taki wniosek płynie z najnowszego Raportu o niewypłacalnościach firm na świecie [Global Insolvency Report] opracowanego przez Euler Hermes, obejmującego 44 kraje oraz 87% światowego PKB. Liczba niewypłacalnych podmiotów zwiększyła się w 2019 roku o +9%, głównie z powodu przedłużającego się wzrostu w tym zakresie w Chinach (+20%) oraz w pewnym zakresie z powodu odwrócenia dotychczasowych tendencji występujących w Europie Zachodniej (+2%) i Ameryce Północnej (+3%).

gru 17, 2019

Okres świąteczny 2019 - dni pracy Euler Hermes Polska

w związku z okresem świątecznym dnia 24 grudnia Euler Hermes nie pracuje. Natomiast 31 grudnia nasze biuro pracuje do godziny 13:00.