Gwarancje

Gwarantowane płatności dla Ciebie i Twoich klientów

Zapytaj o ofertę

 

 

Na czym polegają gwarancje?

Zapewnij swoim międzynarodowym dostawcom poczucie bezpieczeństwa, a sobie pewność dostaw. Gwarancja dla Twojej firmy to pewność dla Twoich dostawców, że zrealizujesz powzięte zobowiązania, pod warunkiem że oni wywiążą się ze swoich.  W ramach gwarancji przyjmujemy na siebie Twoje zobowiązania w charakterze niezależnego gwaranta.  Dzięki przynależności do globalnej grupy ubezpieczeniowej jesteśmy postrzegani na równi z bankami, jednak nasza oferta jest bardziej elastyczna i lepiej odpowiada na Twoje potrzeby.

 

Jakiego rodzaju gwarancje oferuje EH?

Nasza wiedza i doświadczenie w każdym sektorze biznesu umożliwiają nam oferowanie standardowych rozwiązań gwarancyjnych, takich jak:

Gwarancje przetargowe

  • Zmienny czas obowiązywania
  • Niezawodna oferta w procesie przetargowym

Gwarancje zaliczkowe

 

  • Czas obowiązywania: 6 miesięcy
  • Właściwe wykorzystanie płatności zaliczkowych w ramach zobowiązań umownych

Gwarancje celne i podatkowe

  • Czas obowiązywania: 12 miesięcy
  • Zabezpieczenie na wypadek nieuregulowania zobowiązań podatkowych

 

Gwarancja należytego wykonania

  • Czas obowiązywania: 2 lata
  • Gwarancja właściwego wywiązania się z zobowiązań umownych

Gwarancja usunięcia wad i usterek

  • Czas obowiązywania: 5 lat
  • Eliminacja wad i usterek w okresie gwarancyjnym w zakresie zobowiązań umownych

 

Przedstawiona lista standardowych gwarancji nie jest wyczerpująca, EH ma w swojej ofercie również niestandardowe rozwiązania gwarancyjne.

BEZPIECZEŃSTWO

Rating AA od agencji Standard & Poor’s daje Twoim partnerom i beneficjentom finansowym pewność w realizacji transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą.

PŁYNNOŚĆ

Nasze gwarancje umożliwią Ci uwolnienie bankowych linii kredytowych. Dzięki temu zwiększysz płynność finansową swojej firmy, uwalniając gotówkę na inne cele.

ZASIĘG

Podbijaj nowe rynki. Korzystaj z naszych globalnych analiz, lokalnej obecności i bogatej wiedzy, spełniając potrzeby swojej firmy w zakresie gwarancji zabezpieczających handel międzynarodowy.

Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.