Ubezpieczenie Należności (kredytu kupieckiego)

Pomagamy firmom przejąć kontrolę nad przyszłością. Buduj swój biznes dzięki sile naszej wyjątkowej analityki biznesowej.

Zapytaj o ofertę

Na czym polega ubezpieczenie kredytu kupieckiego?

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia pokrycie należnych wierzytelności przez okres 12 miesięcy, co stanowi gwarancję utrzymania płynności finansowej. Oferujemy monitorowanie i raportowanie na bieżąco kondycji finansowej Twoich klientów, abyś mógł prowadzić działalność bez obaw.  Jeśli Twoi klienci staną się niewypłacalni lub utracą na dłużej zdolność do dotrzymywania zobowiązań, otrzymasz odszkodowanie za koszty dostarczonych towarów i świadczonych usług.

PRZEWIDYWANIE

Uzyskaj dostęp do kompleksowych i aktualnych informacji o zmieniającym się ryzyku w portfelu klientów. Śledź i zarządzaj zamówieniami klientów oraz płatnościami z większą pewnością.

OCHRONA

Należności handlowe są chronione, a przepływy gotówkowe i zyski – lepiej zabezpieczone. Banki, audytorzy i inwestorzy zaczną wyżej cenić kondycję Twojego biznesu.

ROZWÓJ

Identyfikacja możliwości rozwoju i ekspansji. Uwolnienie zasobów, aby móc rozwijać sprzedaż na rzecz nowych klientów i na nowych rynkach.

Dlaczego warto z nami pracować?

Globalny lider

70+

krajów na całym świecie

Analizy predykcyjne

40 mln

monitorowanych firm

Solidne podstawy

AA

od Standard & Poor's

Ryzyko nieuregulowania należności istnieje zawsze, nawet jeśli Twoimi klientami są uznane przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje ryzyko komercyjne i polityczne, które może powodować problemy z otrzymaniem należności. Nasze polisy zmniejszą wpływ ewentualnej niewypłacalności klienta i złagodzą ryzyko nieuregulowania należności. Monitorujemy kondycję finansową Twoich klientów, oceniając ją zgodnie z naszym wewnętrznym systemem oceny. Ty ustalasz limity handlowe, tak aby kontrolować wielkość i częstotliwość zamówień przyjmowanych od nowych lub dotychczasowych klientów. My nieustannie monitorujemy sytuację, informując Cię o zmianach w oparciu o wyzwania finansowe, z którymi mierzą się Twoi klienci. Możesz zmieniać swoje limity, aby kontrolować ryzyko kredytowe.  Nasze usługi windykacji należności wspierają procesy w Twojej firmie i optymalizują odsetek ściągniętych należności. Mając ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Twoja firma może poprawić swoje relacje bankowe i handlowe.