Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności I zasady dotyczące plików cookie

Euler Hermes, należący do grupy Allianz, to światowy wiodący dostawca rozwiązań z zakresu ubezpieczeń należności, posiadający oddziały oraz filie w Europie i na świecie. Euler Hermes oferuje produkty i usługi finansowe dla sektora business-to-business (B2B), wspierając klientów na całym świecie w zakresie mądrego handlu i bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstw.

 

Niniejsza Informacja o polityce prywatności odnosi się do następujących osób prawnych:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A./Euler Hermes Collections Sp. z o. o./ Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k., Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 98, („Euler Hermes”, „my”, „nas” lub „nasz”)

 

W Euler Hermes chronimy Państwa dane osobowe. Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, podaje sposób oraz powód ich gromadzenia i wykorzystania, a także okres ich przechowywania. Wyjaśniamy również Państwa prawa do uzyskania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,  lub sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych (w tym żądania usunięcia, stosownie do obowiązujących przepisów).

 

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres

Joanna Jurczak
Inspektor Ochrony Danych
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Euler Hermes Collections sp. z o. o.,
Al. Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa,
e-mail: iodo@eulerhermes.com

 

1.    Informacje ogólne

 

1.1    Niniejszy punkt odnosi się do klientów, brokerów, agentów i osób trzecich, a także osób, które odwiedzają nasze strony internetowe.

 

1.2    Czy Euler Hermes jest „administratorem danych”? Co to znaczy?

 

Tak, Euler Hermes jest „administratorem danych” zgodnie z definicją określoną przez obowiązujące przepisy (m.in. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)) Oznacza to, że Euler Hermes jest osobą prawną, która administruje gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi, oraz od której prawo wymaga ustanowienia polityk, procesów i procedur mających na celu ochronę tych danych oraz respektowanie praw osób, których dane są gromadzone.

 

1.3    Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Euler Hermes?

 

W zależności od podanych informacji lub wybranych preferencji Euler Hermes może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 

 • Dane, które Państwo nam podajecie, np. jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje odnośnie naszych usług, takie jak nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy.
 • Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy wówczas informacje przy użyciu plików cookies. Plik cookie to mały fragment danych umieszczony na Państwa urządzeniu i umożliwiający identyfikację Państwa przeglądarki w przypadku ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu przyjazną, bezpieczną i efektywną stronę internetową oraz zaoferować usługi dobrane do Państwa potrzeb i zainteresowań, np. poprzez ich dostosowanie do wyszukiwań Państwa przeglądarki lub dostarczanie odpowiadających Państwa potrzebom reklam (strony trzeciej). Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, prosimy przejść do punktu 2.2. dotyczącego plików cookie .
 • Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich (np. dostawców informacji) lub z oficjalnie dostępnych źródeł (np. rejestrów handlowych)

 

1.4    W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Euler Hermes wykorzystuje Państwa dane osobowe?

 

Wykorzystujemy Państwa dane

 

 • na podstawie Państwa zgody na
  • świadczenie, utrzymanie, doskonalenie i rozwijanie naszych usług i ich dostosowanie do Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu zindywidualizowanych reklam)
  • kontaktowanie się z Państwem
  • informowanie i doradzanie Państwu odnośnie produktów Euler Hermes (np. poprzez wysyłanie Państwu reklam)
 • do przygotowania i/lub wykonania umowy z Państwem, w celu
  • przygotowania ofert naszych produktów, świadczenia Państwu naszych usług i spełnienia naszych wzajemnych obowiązków kontraktowych
  • zawarcia i wykonania umowy
  • założenia i utrzymywania kont użytkownika, dla wsparcia technicznego lub innych powiązanych celów
 • w ramach naszego interesu prawnego w zakresie
  • świadczenia, utrzymania, doskonalenia i rozwijania naszych usług i ich dostosowania do Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu zindywidualizowanych reklam)
  • poprawy bezpieczeństwa systemów IT Euler Hermes - na korzyść wszystkich naszych użytkowników
  • kontaktowania się z Państwem
 • w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie
  • żądań organów ścigania, nakazów sądów lub jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa  ; jeżeli jest to konieczne dla zbadania, przeciwdziałania lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z przepisami prawa, podejrzeniem nadużyć finansowych, sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub naruszenia naszych wewnętrznych procedur.

 

Jeżeli wykorzystamy Państwa dane do innych celów niż określone w niniejszym dokumencie, poinformujemy Państwa uprzednio o tym celu i uzyskamy Państwa zgodę, jeżeli będzie to wymagane.

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. znajduje się pod LINKIEM

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla spółki Euler Hermes Collections sp. z o. o. znajduje się pod LINKIEM

 

1.5    Gdzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

 

Dane osobowe gromadzone przez Euler Hermes mogą być przetwarzane zarówno wewnątrz Unii Europejskiej (“UE”), jak i poza nią, a także wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), jaki i poza nim, podlegając zawsze umownym ograniczeniom dotyczącym poufności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.

 

Należy zauważyć, że państwa członkowskie UE / EOG oraz inne kraje posiadają odmienne uregulowania prawne odnośnie ochrony danych osobowych. Przy przekazywaniu Państwa danych osobowych z Państwa kraju do innego kraju przepisy i zasady, które chronią Państwa dane osobowe w kraju, do którego informacje, które Państwa dotyczą, są przekazywane, mogą się różnić (lub chronić w mniejszym stopniu) od tych, które obowiązują w Państwa kraju pobytu. Na przykład: okoliczności, w jakich organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, mogą się różnić w poszczególnych krajach.
Ilekroć będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do przetwarzania poza EOG, będziemy wdrażać skuteczne mechanizmy transferu (np. Standardowe Klauzule Umowne UE lub Wiążące Reguły Korporacyjne) celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

1.6    Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub do wykonania obowiązków nałożonych przez prawo albo w zakresie dopuszczonym przez prawo, np w celu zabezpieczenia roszczeń w sporze prawnym. Po tym czasie usuniemy Państwa dane osobowe. Indywidualne okresy retencji zależą od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania.

 

1.7    Jakie są Państwa prawa w zakresie Państwa danych osobowych?

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie ochrony danych mają Państwo prawo do:

 

 • uzyskania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, w tym informacji, takich jak na przykład: źródła i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub kategorie odbiorców) i odpowiedni okres retencji;
 • żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych tak, aby zawsze były dokładne;
 • uzyskania Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym dla Państwa lub dla innego administratora;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one dłużej potrzebne do osiągnięcia celów, dla których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, np.: jeżeli Państwo zakwestionowali dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, na okres umożliwiający nam weryfikację ich dokładności;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na szczególne względy związane z Państwa specjalną sytuacją, która ma charakter nadrzędny wobec naszych uzasadnionych podstaw prawnych do ich przetwarzania; i
 • wycofania zgody w dowolnym czasie w przypadku, kiedy Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub jeżeli istnieje inna podstawa prawna przetwarzania Państwa danych (np. nadrzędny interes prawny);
 • złożenia skargi do administratora danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  mogą Państwo wykonać swoje prawa, kontaktując się z nami i podając swoje nazwisko i adres e-mail, a także cel Państwa żądania. Właściwe formularze znajdują się pod poniższymi linkami:

 

Wniosek o dostęp do danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o sprostowanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

 

2.    Strony internetowe

 

2.1    W jaki sposób Euler Hermes gromadzi dane, które Państwa dotyczą?

 

Na swoich stronach internetowych Euler Hermes gromadzi tylko te dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podadzą w formularzach online lub w inny sposób umożliwią nam Państwo ich gromadzenie zgodnie z preferencjami plików cookie, które Państwo wybrali podczas pierwszych odwiedzin naszej strony. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. W przypadku takiego działania, zaprzestaniemy przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, zgromadzonych na tej stronie internetowej. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, korzystając z linku.  

 

2.2    Pliki cookies

 

Plik cookies to mały fragment danych przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i umożliwiający z biegiem czasu stronie internetowej "zapamiętać" Państwa działania lub preferencje. Wykorzystujemy pliki cookie do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej i ułatwienia Państwu dostępu do niej, gromadząc informacje o Państwa urządzeniu i preferencjach (np. o Państwa urządzeniu i jego przeglądarce). Ponadto, gromadzimy informacje o wzajemnym oddziaływaniu na siebie Państwa i naszych usług lub usług naszych partnerów, takich jaki usługi reklamowe. W zasadzie mogą Państwo także korzystać z naszej strony internetowej bez plików cookie. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać z naszej strony internetowej w pełni i wygodnie, powinni je Państwo zaakceptować. Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia plików cookie, np. wycofać swoją zgodę, w dowolnym czasie korzystając z linku

 

Występuje kilka rodzajów plików cookies:

 

(a)    Pliki cookies sesji (lub “tymczasowe pliki cookie”)

Pliki cookies sesji umożliwiają nam zapisywanie Państwa działań podczas sesji Państwa przeglądarki (np. Państwa dane dotyczące logowania). Pliki cookie sesji są kasowane po zamknięciu Państwa przeglądarki lub wyjściu ze strony internetowej.

 

(b)    Trwałe pliki cookie (lub “śledzące pliki cookie”)

Trwałe pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu pomiędzy sesjami przeglądarki. Te pliki cookies umożliwiają nam zapamiętywanie Państwa preferencji lub działań przy każdych Państwa odwiedzinach naszej strony internetowej do daty wygaśnięcia plików cookies. Te pliki cookie są także wykorzystywane do utrzymania Państwa zalogowania na naszej stronie internetowej. Po usunięciu tych plików cookie użytkownik musi ponownie wprowadzić swoje dane do logowania.

 

(c)    Pliki cookie strony trzeciej

Te pliki cookie ustawiane są przez stronę trzecią w sposób oddzielny od naszej strony internetowej, np.: w celu dostarczenia reklam takich jak banery produktów strony trzeciej lub przyciski mediów społecznościowych.
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 

 

Nazwa pliku cookie
 Wykorzystanie 
Czas przechowywania
Rodzaj pliku cookie 
 Google Analitycs
 Pliki cookie Google Analitycs służące rozróżnianiu użytkowników
 2 lata
Pliki cookie strony trzeciej

 

 

3.    Strony trzecie

 

Dostarczając naszym klientom rozwiązań z zakresu ubezpieczeń należności, możemy gromadzić informacje o Państwu i Państwa firmie w celu dokonania oceny i monitorowania naszego własnego ryzyka oraz windykacji należności. Gromadzimy informacje pochodzące od stron trzecich oraz informacje oficjalne dostępne. Ponadto możemy gromadzić informacje bezpośrednio nam przez Państwa udostępnione. Gromadzimy dane dotyczące:

 

 • Podmiotów handlowych: sektor handlowy, nazwa, nazwiska przedstawicieli (np.: dyrektorzy, członkowie zarządu) i informacje dotyczące Państwa wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty ryzyka)
 • Przedsiębiorcy indywidualni lub inne blisko powiązane przedsiębiorstwa: nazwa, adres e-mail, adres, sektor handlowy, forma prawna, nazwiska przedstawicieli (np. dyrektorzy) i informacje dotyczące Państwa wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty ryzyka),

 

4.    W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

 

W przypadku pytań odnośnie  danych osobowych, które Państwa dotyczą, prosimy o  kontakt na adres iodo@eulerhermes.com

 

5.    Jak często aktualizujemy informację o polityce prywatności i zasadach dotyczących plików cookie?

 

Regularnie przeglądamy Informację o polityce prywatności i w razie konieczności wprowadzamy do niej zmiany. Zapewnimy, aby najnowsza wersja była dostępna tutaj, możemy także Państwa bezpośrednio informować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) w przypadku wprowadzenia znaczących zmian. Niniejsza informacja o polityce prywatności została ostatnio zaktualizowana 23.04.2017.