Doświadczenia klientów
Euler Hermes

Dowiedz się, jakie wyzwania stoją przed naszymi klientami i jak im pomagamy

Mów do mnie prosto: 3 kroki, by zostać mistrzem prostego języka

Kluczem do sukcesu w biznesie jest jasna komunikacja. Nawiązuj kontakt ze swoimi klientami dzięki naszym prostym wskazówkom!
Czytaj dalej
Global Insolvency Outlook 2020

Partnerstwo Euler Hermes z Acer: podejście oparte na współdzieleniu ryzyka

Partnerstwo to słowo często używane w biznesie, które doskonale odzwierciedla relację między Acer, wiodącą światową firmą z sektora teleinformatyki (ICT) a Euler Hermes.
Czytaj dalej
Global Insolvency Outlook 2020

Zarządzanie upadłością klienta: Doświadczenia firmy NAP

Dowiedz się, jak firma NAP industries mogła skupić się na rozwoju swojej działalności dzięki ubezpieczeniu należności pomimo bankructwa głównego klienta.
Czytaj dalej
Global Insolvency Outlook 2020

Ubezpieczenie należności: Doświadczenia firmy RCR Flooring

Dowiedz się, jak ubezpieczenie należności pomogło RCR Flooring poprawić zarządzanie ryzykiem kredytowym i rozwinąć działalność. Przeczytaj referencje.
Czytaj dalej
Arcoplex trade credit insurance

Ubezpieczenie Należności: Doświadczenie firmy Arcoplex

Dowiedz się, w jaki sposób Arcoplex wykorzystuje ubezpieczenie należności, aby wspierać zarządzanie należnościami i strategię biznesową na przyszłość. Przeczytaj ich historię..
Czytaj dalej

5 wszystkich publikacji