Poistenie pohľadávok

Sme popredný svetový poskytovateľ poistenia pohľadávok a ďalších súvisiacich finančných služieb. Naším cieľom je podporiť vaše plány pre rast podnikania.
Spokojnosť
klientov na celom svete
Skúsenosti
monitorovaných firiem
Pevné základy
podľa agentúry Standard & Poor’s

img desc

nov 30, 2021

Cesta k bezemisnej doprave v EÚ – koľko to bude stáť?

Odvetvie dopravy zahŕňajúce vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu tvorí v Európskej únii takmer 30 % ročných emisií uhlíka.

img desc

okt 21, 2021

Rast globálneho HDP zostane silný, avšak nerovnomerný, myslia si experti

Napriek pretrvávajúcej pandémii bude globálna ekonomika ďalej napredovať.

img desc

sep 06, 2021

Súčasná doba nahráva podvodníkom v podnikaní

Podnikatelia musia byť v súčasnosti v strehu pred rôznymi druhmi podvodov.

Euler Hermes na Slovensku
Naším cieľom je chrániť vaše podnikanie a pomôcť vám uspieť. Poznatky o priemyselných odvetviach, spoločnostiach a krajinách vám pomôžu robiť jasné rozhodnutia s menším rizikom. Ponúkame efektívne riešenia v náročnom podnikateľskom prostredí, pričom chránime vaše podnikanie a finančné zdravie vášho podniku. Naše služby poistenia pohľadávok a riadenia rizík vám pomôžu obchodovať doma alebo v zahraničí a poistenie záruk uisťuje vašich obchodných partnerov, že zmluvné záväzky budú splnené. Údaje, ktoré vlastníme, identifikujú cieľové spoločnosti pre obchod a aké správne podmienky im ponúknuť. Monitorujeme hrozby pohľadávok a pomáhame vám vyhnúť sa finančným stratám a pochopiť finančnú stabilitu vašich obchodných partnerov. Keď sa váš partner dostane do platobnej neschopnosti, pomôžeme vám vymáhať vaše pohľadávky a vy sa zatiaľ môžete zameriavať na rozvoj vašej firmy.