img desc

mar 11, 2020

Koronavírus spôsobuje obchodné straty vo výške 282 miliárd eur za jeden štvrťrok

Epidémia koronavírusu (Covid-19) bude podľa expertov spoločnosti Euler Hermes pre rok 2020 znamenať hlavnú prekážku vo svetovom obchode.

img desc

feb 28, 2020

Výsledky Euler Hermes za rok 2019: všetky regióny rastú, transformácia prináša hmatateľné výsledky

V kontexte pomalého globálneho rastu vykázala spoločnosť Euler Hermes v roku 2019 veľmi silné výsledky: všetky regióny aj oblasti podnikania rastú.

img desc

feb 24, 2020

Globálne insolvencie: Rekordný počet zlyhaní veľkých spoločností

V rámci vzostupného trendu platobnej neschopnosti firiem sme zaznamenali aj rekordnú úroveň zlyhaní veľkých spoločností (s obratom nad 50 miliónov EUR) - 342 insolvencií spoločností, ktorých celkový obrat dosiahol v roku 2019 viac ako 205 miliárd EUR...