Globálny index insolvencií v nasledujúcom roku atakuje rekordnú hodnotu. 38% nárast platobnej neschopnosti sa očakává aj na Slovensku

 

Z hľadiska platobnej neschopnosti firiem predstavuje Covid-19 časovanú bombu. Napriek tomu, že sa mnoho ekonomík pomaly prebúdza z celoštátnej karantény, analytici stále predpovedajú masívny nárast insolvencií ku koncu tohto roka a v prvej polovici 2021. Ide o dôsledok nestabilných ekonomických podmienok, rozdielnych stratégií k oživovaniu ekonomík v jednotlivých krajinách a k núdzovým opatreniam, predovšetkým čo sa týka podaných návrhov na insolvenciu.  Globálny index insolvencií Euler Hermes pravdepodobne dosiahne v nasledujúcom roku rekordné hodnoty + 35 %.

Index kumuluje hodnoty za posledné dva roky, pričom polovica analyzovaných krajín zaznamenala najvyššie úrovne insolvencí od konca finančnej krízy v roku 2009. „Už pred nástupom krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sme očakávali nárast globálnej úrovne insolvencií – rok 2020 mal byť štvrtým rokom v rade, kedy sa čísla zvyšovali v dôsledku pomalejšieho tempa ekonomického rastu, dopadov obchodných vojen, politickej neistoty v mnohých krajinách a v neposlednom rade tiež nesúladom medzi výrobným sektorom a sektorom služieb. Covid-19 však globálnu ekonomiku zasiahol ako meteorit a tento neočakávaný šok bude mať dlhodobé dopady na obchodné insolvenčné výhľady v celej prvej polovici roku 2021,“ upresňuje Peter Mucina, riaditeľ Euler Hermes na Slovensku. Táto nelichotivá prognóza se bohužiaľ týka aj Slovenska. Podľa analýzy Euler Hermes očakávame nárast insolvencií o 38% v roku 2021 oproti roku 2019. Prepočítané na konkrétne prípady insolvencií na Slovensku to znamená, že nasledujúci rok bude Slovensko registrovať takmer 3400 prípadov insolvencií v porovnaní s 2450 prípadmi registrovanými v roku 2019.

Náhly nástup pandémie bol kritický najmä pre firmy, ktoré sa nachádzali v oslabenej pozícií už pred krízou (najmä v odvetviach doprava, automotive, obchod, hotely a reštaurácie). Na druhú stranu uvolňovanie karanténnych opatrení vyvíja tlak na likviditu firiem, pretože s reštartom ich aktivít prichádzajú požiadavky na zvyšovanie pracovného kapitálu.

Analytici Euler Hermes identifikovali tri faktory, ktoré povedú k oneskorenému šoku zo situácie okolo Covid-19 v insolvenciách, čo v praxi znamená, že veľký objem insolvencií bude zaznamenaný až ku koncu roka 2020 a v prvej polovici 2021:

  • Dopad karanténnych opatrení na obchodné súdy, hlavne na tie menej pokročilé z hľadiska digitalizácie. Dochádza k omeškaniam a k oneskoreniu oficiálnych registracií insolvencií a vďaka tomu vzniká citeľný negatívny efekt v štatistikách tých krajín, ktoré majú obmedzenú schopnosť absorbovať nevybavené položky.
  • Dlhý zoznam núdzových štátnych opatrení, ktorými sa vlády snažia zabrániť kríze likvidity spoločností – daňové odklady, štátne pôžičky a garancie, podpora miezd alebo dlhové moratória.
  • Dočasné zmeny v insolvenčných režimoch, aby poskytli čas a flexibilitu firmám, ktoré by sa inak museli uchýliť k vyhláseniu bankrotu.

 Najvyšší nárast insolvencií zaznamená USA (v nasledujúcom roku +57% v porovnaní s rokom 2019), ďalej Brazília (+45%), Čína (+20%) a kľúčové európske krajiny ako Veľká Británia (+43%), Španielsko (+41%), Taliansko (+27%), Belgicko (+26%) a Francúzsko (+25%). Predpokladá sa, že 2 z 3 krajín tento rok vykážu vyšší nárast insolvencií ako v budúcom roku - pôjde najmä o USA, Brazíliu, Čínu, Španielsko a Taliansko. V roku 2021 zaznamená len 1 z 3 krajín zrýchlenie ekonomiky - a to najmä India, Veľká Británia, Francúzsko a v menšom rozsahu aj Nemecko.

Predčasné stiahnutie podporných vládnych opatrení by mohlo situáciu ešte zhoršiť a zvýšiť nárast insolvencí o 5-10 procentnych bodov. A ak by trvalo globálnej ekonomike zotavenie z covidového šoku dlhšie, ako sa očakávalo, nárast insolvencií by mohol vzrásť až o 50-60 procentnych bodov. Hoci bude ďalšia podpora firiem platobnú neschopnosť krátkodobo zmierňovať, zvýšené riziko vzniku insolvencií bude v strednodobom a dlhodobom výhľade pretrvávať.

Očakávaný nárast insolvencí v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 (v %)

Zdroje: Národné štatistiky, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research

Prečítajte si celý report: