SPRÁVA OD NÁŠHO CEO
WILFRIED VERSTRAETE

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Euler Hermes

Posledný štvrťrok je tradične označovaný ako šprint s intenzívnym obdobím ekonomických aktivít vo väčšine sektorov a regiónov. Ale ďalšie vlny pandémie Covid-19, ktoré zasiahli mnoho krajín po celom svete a sú príčinou ďalších lockdownov v mnohých európskych krajinách, poškodzujú krehké hospodárske oživenie, ktoré sa očakávalo v tomto štvrťroku. Uprostred tejto intenzívnej neistoty, teraz spojenej s nádejou na rýchlu a rozsiahlu distribúciu vakcín, by som opäť rád pripomenul, že pomôcť vám bezpečne ustáť neustále sa meniacu pôdu pod nohami, je podstatou všetkého, čo v Euler Hermes robíme. S každým novým dňom sa venujeme tomu, aby sme vás mohli podporovať či už ide o adekvátne hodnotenie úverovej bonity, poradenstvo alebo zdieľanie ekonomických informácií.

Som tiež hrdý na to, že v niektorých krajinách pokračujeme v našej vedúcej úlohe rokovaní s vládami, aby sme zabezpečili dobré fungovanie obchodných úverov medzi firmami v roku 2021. O predĺžení schémy štátnej podpory sme aktívne diskutovali so štátnymi orgánmi v niekoľkých krajinách. Nemecká a belgická vláda už oznámili pokračovanie svojej schémy podpory pre firmy v 1. polovici 2021. Dúfajme, že pripravia cestu aj pre ďalšie krajiny. Naše tímy usilovne pracujú na ďalších individuálnych schémach podpory v niektorých krajinách a na ich rozšírení aj v budúcom roku.

Rovnako ako pri globálnom lockdowne začiatkom tohto roka, väčšina našich zamestnancov pracuje na diaľku, ale bez prerušenia akejkoľvek z našich služieb. Záväzok, ktorý som si dal v marci, bol dodržaný: bez ohľadu na situáciu zostávame klientom plne k dispozícii. V skutočnosti sme starostlivosť o našich klientov dokázali posunúť na ďalšiu úroveň vďaka ešte masívnejšiemu rozšíreniu našich služieb a podpory. Taktiež sme zaviedli nové technológie, ktoré nám umožňujú byť po Vašom boku s väčšou istotou a stabilitou v tomto nepredvídateľnom období. Nemôžem vám dostatočne poďakovať za vašu dlhodobú dôveru. Podstatná časť našej spoločenskej role tiež spočíva v našej prediktívnej inteligencii. Viac ako kedykoľvek predtým naši ekonomickí experti posilňujú svoje prediktívne výhľady v pravidelných a podrobných sektorových a regionálnych analýzach. Pozývam vás navštíviť náš web a presvedčiť sa:

https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research.html.

Nepredpokladáme, že predkrízové oživenie nastane skôr ako vo 4. štvrťroku 2022; to znamená 31% nárast platobnej neschopnosti do konca roka 2021, pričom 20% pracovníkov spadajúcich do krátkodobých pracovných schém bude nezamestnaných. Štruktúra rizika sa mení. Aspekty ako prijatie štandardov ESG, digitalizácia, sociálne a zdravotné podmienky zohrávajú rovnako významnú úlohu pri zvyšovaní odolnosti spoločností voči neočakávaným šokom ako obchodné a finančné faktory.

Táto nová vlna Covid-19, ktorá práve prebieha v mnohých krajinách, predstavuje tvrdú ranu pre malé a stredné firmy. Držať sa dlhodobej vízie je za týchto okolností zložité pre každého biznis lídra. Prioritou musí byť čo najvyššie zabezpečenie finančných pozícií, ale aj podpora ďalších projektov. Ako spoločnosť so 120 ročnou históriou sme v Euler Hermes presvedčení, že rozkľúčovanie toho, ako bude vyzerať nový normál, spoločne s predvídaním budúceho vývoja je pre prežitie zásadné. Preto urýchľujeme našu digitálnu transformáciu, aby sme vám umožnili zachytiť celý rozsah meniacich sa rizík a zmierniť niektoré dopady tejto globálnej krízy.

Nakoľko je toto môj posledný list, ktorý vám zasielam ako CEO spoločnosti Euler Hermes, nemôžem viac zdôrazniť: počas celého obdobia neistoty je naším cieľom snaha zabezpečiť istotu do budúcnosti a hodnoty, ktoré vám poskytujeme, budú pre nás zárukou Vašej dôvery. Nech sa deje čokoľvek, budeme prví, kto bude stáť po Vašom boku.

So srdečným pozdravom

WILFRIED VERSTRAETE