MAPY RIZIKA PODĽA KRAJÍN

S cieľom lepšie porozumieť ekonomickému a politickému prostrediu, podnikateľským rizikám a financovaniu na celom svete Euler Hermes určuje rizikové skóre krajiny analýzou stoviek ekonomických ukazovateľov.

Ako sa hodnotí riziko krajiny?

Euler Hermes pravidelne aktualizuje svoje rizikové ratingy krajín, ktoré merajú riziko neplatenia zo strany podnikateľských subjektov v jednotlivých krajinách. Celkové hodnotenie rizika je založené na 2 elementoch: strednodobom hodnotení danej krajiny (4 úrovne od 1 do 4) a krátkodobom hodnotení podnikateľského prostredia (6 úrovní od AA po D).

Strednodobé hodnotenie krajiny (Country Grade)

  • posúdenie makroekonomického rizika
  • štrukturálne hodnotenie podnikateľského prostredia
  • hodnotenie stability a efektívnosti politického systému (politické riziko)

Tieto ukazovatele sa kombinujú tak, aby poskytli skóre krajiny na 6-stupňovej škále, kde AA predstavuje najnižšie riziko a D najvyššie riziko (AA → A → BB → B → C → D).

Krátkodobé hodnotenie krajiny (Country Risk Level)

  • komerčné riziká
  • finančné riziká

Uvedené ukazovatele identifikujú priamy dopad na ekonomické výsledky v nasledujúcich 6-12 mesiacoch a sú hodnotené na 4-cifernej škále, kde 1 predstavuje najnižšie riziko(1 → 2 → 3 → 4).

Mapa rizika podľa krajín

Pozrite sa na aktualizáciu rizík a ekonomický výhľad v 241 krajinách.

Informácie o vymáhaní dlhov

Zistite, ako funguje vymáhanie pohľadávok na 50 kľúčových trhoch.