Aktuálne novinky

Mapa rizika sektoru Q4 2018

Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách.

Mapa rizika podľa krajín Q4 2018

Euler Hermes vám prináša aktuálnu mapu rizikovosti jednotlivých krajín, ktorej cieľom je posudzovať riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách.