Poistenie záruk

Garantované platby pre vás a vašich zákazníkov

 

Čo je poistenie záruk?

 

Poskytnite svojim medzinárodným dodávateľom cennú istotu a zabezpečte, aby splnili podmienky dohody. Záruka vydaná vo vašom mene dáva vašim dodávateľom vedieť, že viete splniť svoje zmluvné záväzky, pokiaľ oni budú plniť tie svoje. Keď využívate službu poistenia záruk, prevezmeme vaše záväzky voči tretej strane ako nezávislý ručiteľ. Ako súčasť globálnej poisťovne sme akceptovaní ako subjekt rovnocenný s bankou, pričom sme flexibilnejší podľa vašich potrieb.  

Aké typy záruk Euler Hermes ponúka?

Naše znalosti a odborné skúsenosti z jednotlivých podnikateľských sektorov nám umožňujú poskytnúť štandardné riešenia záruk, ako napríklad:

Záruky za ponuku

  • Variabilné trvanie
  • Spoľahlivosť ponuky v rámci verejnej súťaže

 

Záruky za akontačnú platbu

  • Trvanie 6 mesiacov
  • Správne využitie zálohových platieb za zmluvné záväzky

 

Záruky za colné poplatky, dane a odvody

  • Trvanie 12 mesiacov
  • Záruka pre štát proti neplateniu platcov dane

Záruky za dobré prevedenie diela

  • Trvanie 2 roky
  • Správne plnenie zmluvného záväzku

 

Záruky za kvalitu diela v záručnej dobe

  • Trvanie 5 roky
  • Odstránenie nedostatkov v zmluvnom záväzku počas záručnej lehoty

 

Tento zoznam štandardných typov záručných poistiek nie je úplný, Euler Hermes vám tiež môže ponúknuť riešenia šité na mieru.  

BEZPEČNOSŤ

Náš rating AA od agentúry Standard & Poor's poskytuje vašim finančným partnerom a príjemcom záruk istotu pri obchodovaní doma alebo v zahraničí.

LIKVIDITA

Využite naše záruky a zbavte sa tlaku na vaše bankové financovanie. Dodatočnú likviditu budete mať k dispozícii pre iné výzvy vyžadujúce peňažné prostriedky.

DOSAH

Rozšírte svoje podnikanie na nové trhy. Využite naše globálne vedomosti, lokálnu prítomnosť a bohaté skúsenosti, aby ste uspokojili svoju potrebu záruk, ktoré chránia medzinárodný obchod.

Kontaktné osoby: Miroslav Ingeduld a Anna Švecová


Vaši obchodní partneri od vás môžu žiadať záruky predtým, ako s vami budú obchodovať. Pri budovaní trvalých a úspešných obchodných partnerstiev sa na nás môžete spoľahnúť. Keď využijete našu ponuku bondingu, staneme sa nezávislým garantom a preberáme zodpovednosť za vás. Naše záručné poistky sú založené na ratingu AA od agentúry Standard & Poor's. Naši obchodní zástupcovia po celom svete využijú svoje znalosti trhu, ktoré vám pomôžu analyzovať riziká a zaviesť ochranu, ktorú potrebujete. Po dôkladnej analýze a posúdení vášho podnikania a požiadaviek každej zmluvy, pre ktorú predkladáte ponuku, vám navrhneme najlepší typ záruk. Môžete sa spoľahnúť, že vytvoríme záruky, ktoré si vyžaduje obchodovanie vašej firmy na medzinárodných trhoch a na získanie dôvery vašich obchodných partnerov po celom svete.