HDP Slovenska sa vráti na predkrízovú úroveň až v druhej polovici 2022

sep 14, 2020

 

Oživenie ekonomík po pandémii koronavírusu bude v jednotlivých krajinách postupné a nerovnomerné. Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa Slovensko malo vrátiť k predkrízovým číslam hrubého domáceho produktu v druhej polovici roku 2022.

Uvoľnenie protipandemických opatrení počas leta viedlo v mnohých krajinách k druhej vlne šírenia infekcie. Týka sa to Česka, Maďarska aj Slovenska, ktoré teraz týždenne zaznamenávajú väčší nárast nových prípadov Covid-19 ako na jar.

Vývoj pandémie Covid-19 a opatrení v strednej Európe:
Vlády zvolili stratégiu zameranú na posilnenie fiškálnej a menovej politiky s cieľom hospodárskeho oživenia.  Z krajín V4 by mali Česko a Maďarsko dosiahnuť predkrízovú úroveň HDP podobne ako Slovensko, teda v druhej polovici 2022. Poľsko sa pravdepodobne vráti na predkrízové hodnoty už na konci roku 2021, pretože ich prepad HDP nebol taký výrazný.
Predpokladaný vývoj HDP v strednej Európe:

Priemyselné odvetvia na Slovensku a v okolitých krajinách

Globálny obchod je pandémiou koronavírusu výrazne ovplynený a podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa mohol medziročne prepadnúť o 15% v objemovom a až o 20%  v hodnotovom vyjadrení.

Kríza Covid-19 má dosah na takmer každé priemyselné odvetvie. Experti Euler Hermes v prvom polroku 2020 znížili rizikový rating v rekordných 325 sektoroch naprieč všetkými krajinami.

Spomedzi krajín V4 mala najviac znížených ratingov Česká republika (9), o niečo menej Slovensko (6), Poľsko (6) a Maďarsko (3). K rizikovejším sektorom u nás a našich susedov patrí strojárstvo, doprava, automobilový, kovospracujúci a textilný priemysel.

Zmeny v hodnotení rizika sektorov za H1 2020:
„V strednej Európe došlo k zásadnému prepadu produkcie najmä v automobilovom priemysle - až o 80% v apríli 2020. Následným obnovením výroby sa Slovensko aj ostatné krajiny dostali do fázy zotavenia v tvare V, ešte ale nedosahujú predkrízové hodnoty,“ hovorí Peter Mucina, riaditeľ Euler Hermes na Slovensku.
Vývoj priemyselnej a automotive produkcie v strednej Európe:

Insolvecie budú naďalej rásť

Z hľadiska platobnej neschopnosti firiem predstavuje Covid-19 časovanú bombu. Napriek tomu, že sa mnoho ekonomík pomaly prebúdza z „lockdownu“, analytici stále predpovedajú masívny nárast insolvencií ku koncu tohto roka a v prvej polovici 2021. Ide o dôsledok nestabilných ekonomických podmienok, rozdielnych stratégií k oživovaniu ekonomík v jednotlivých krajinách a k núdzovým opatreniam.

Globálny index insolvencií Euler Hermes pravdepodobne dosiahne v nasledujúcom roku rekordnú hodnotu – nárast o 35 %. Index kumuluje hodnoty za posledné dva roky, pričom polovica analyzovaných krajín zaznamenala najvyššie úrovne insolvencí od konca finančnej krízy v roku 2009.

Táto nelichotivá prognóza sa týka aj strednej a východnej Európy s predpokladaným nárastom indexu insolvencií o 32%. Podľa analýzy Euler Hermes očakávame na Slovensku nárast insolvencií o 38% v roku 2021 oproti roku 2019, v Česku dosiahne index insolvecií 33% a v Maďarsku 20%.

Očakávaný nárast insolvencí v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 (v%):
Zdroje: Národné štatistiky, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research
Čo znamená kríza Covid-19 pre strednú Európu?
Ludovic Subran
Chief Economist
Alexis Garatti
Head of Economic Research
Eric Barthalon
Head of Capital Markets Research
Ana Boata
Head of Macroeconomic Research