Covid-19 vaccines

Trh s vakcínami proti Covid-19 už vygeneroval miliardy
a bude ešte rásť

17 február 2021 

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu Covid-19 znamená nádej pre celý svet v snahe zastaviť šírenie tohto nebezpečného vírusu. To si však vyžaduje nemalé finančné zdroje potrebné na výskum a vývoj vakcín v rekordne rýchlom čase. Analytici spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že iba v roku 2020 už bolo v tomto smere investovaných 25 miliárd dolárov.

Globálna očkovacia kampaň proti Covid-19 je momentálne v plnom prúde. Niektoré krajiny však postupujú rýchlejšie ako iné. V počte zaočkovaných na sto obyvateľov jednoznačne vedie Izrael (48) pred Spojeným kráľovstvom (11) a USA (7), ktoré sú ďaleko pred Talianskom (2,5), Nemeckom (2,3) alebo Francúzskom (1,8).

Oligopolný trh s vakcínami vygeneroval v roku 2019 tržby okolo 35 miliárd dolárov, čo predstavuje 3% podiel z globálneho trhu s liečivami vo výške 1,1 bilióna dolárov. Štyrmi hlavnými aktérmi výroby očkovacích látok doteraz boli spoločnosti GSK (Veľká Británia), Merck (USA), Pfizer (USA) a Sanofi (Francúzsko), ktoré si spolu zvyčajne každý rok rozdelili 80 percent celkových príjmov z vakcín.

Ročné príjmy najväčších výrobcov vakcín
Figure 1: Yearly revenues of the largest vaccine manufacturers
Zdroj: Bloomberg, S&P, EvaluatePharma

Karty sa ešte len budú miešať

Z dlhodobého hľadiska môže úspech predtým neznámych výrobcov biotechnologických liekov, najmä spoločností Moderna a BioNtech, výrazne zmeniť farmaceutický priemysel ako celok. Technológia mRNA, využitá v očkovacej látke proti Covid-19, by mohla predstavovať zmenu taktiež pre ostatné terapeutické odvetvia, vrátane päťkrát väčšieho onkologického trhu. „V budúcnosti by sme preto mohli vidieť, že (v súčasnosti malé) biotechnologické spoločnosti pohltia aj najväčších svetových hráčov v oblasti výroby liekov,“ myslí si Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Na rozdiel od veľkých etablovaných spoločností však biotechnologické firmy často nemajú know-how nevyhnutné na prevádzkovanie výrobných závodov. Veľkú úlohu tu hrá rozdielna veľkosť jednotlivých spoločností – kým 13 najväčších svetových hráčov (klasifikovaných ako Big Pharma1) má kumulatívny obrat okolo 500 miliárd USD ,15 najväčších biotech firiem generuje len 100 miliárd USD.

„Vytváranie strategických partnerstiev medzi oboma typmi spoločností je obvyklý spôsob, ako sa biotechnologické startupy presadzujú na farmaceutických trhoch – spolupráca Pfizer a BioNtech je toho jasným príkladom“ dopĺňa Peter Mucina.

Zisky výrobcov budú rásť

S postupom vakcinácie budú rásť aj zisky výrobcov. Analytici Euler Hermes sú presvedčení, že „jackpot“ získajú výrobcovia patentovaných liečiv, najmä už spomínané biotechnologické firmy. Produkcia „generických vakcín“ by totiž bola veľmi nákladná kvôli doplnkovým klinickým testom a nemalým výrobným nákladom. Ani znížená cena by tieto extra náklady nemohla vykompenzovať.

Analytici Euler Hermes preto predpokladajú, že výrobcom generických liekov sa vo fiškálnom roku 2021 podarí dosiahnuť len 2% nárast výnosov, v porovnaní s 8% pre tzv. skupinu Big Pharma a 21% pre výrobcov biotechnologických liekov.

Z hľadiska profitability sa očakáva, že priemerná prevádzková marža výrobcov generických liekov zostane v roku 2021 v priemere pod 10%, oproti takmer 30% v prípade Big Pharma a 45% u biotechnologických spoločností. Posledné dva spomenuté segmenty však budú musieť počítať s tlakom na nižšie ceny liekov a tiež s tým, že menej ziskoví veľkoobchodníci s liekmi budú chcieť tiež svoj podiel koláča.

Priemerná prevádzková marža podľa typu výrobcu liekov
 Figure 7: Average profitability rate for 11 largest drug wholesalers
Zdroj: Bloomberg, Euler Hermes, EvaluatePharma

Podpora od vlád, UNICEF aj WHO

Dôležité je tiež poznamenať, že vývoj očkovacích látok je postavený na výraznej pomoci vlád a humanitárnych organizácií, ako sú UNICEF a WHO. Tieto zohrávajú aktívnu úlohu pri podpore požadovaných investícií do nových vakcín a umožňujú ich predaj nielen v rozvinutých, ale aj rozvojových krajinách. Okrem toho majú akademické a verejné inštitúcie zvyčajne lepšiu pozíciu, aby získali aj dodatočné finančné prostriedky na vývoj vakcín proti epidémiám, a vďaka tomu môžu do týchto vývojových projektov zapojiť aj súkromných výrobcov liečiv.

1 Do skupiny Big Pharma sa zaraďuje Pfizer, Sanofi, GSK, Abbvie, Eli-Lilly, Novartis, Roche, BMS, Merck, AstraZeneca a J&J.