Tipy pre vaše podnikanie

Prečítajte si naše tipy ako obchodovať bezpečne a podporiť rast vášho podnikania.

Covid-19: 8 krokov ako sa chrániť pred insolveciou

Je vaše podnikanie chránené pred dominovým efektom insolvencií z dôvodu Covid-19? Zistite, ako zlepšiť vaše riadenie insolvenčného rizika.
Zobraziť viac

Covid-19: Identifikácia znakov insolvencie v podnikaní

Sú vaši obchodní partneri v dodávateľskom reťazci vystavení zvýšenému riziku insolvencie? Naučte sa, ako rozpoznať varovné znaky insolvencie.
Zobraziť viac

Riziko insolvencií: vysvetlenie Covid-19 domino efektu

Covid-19 zvyšuje riziko insolvencií a hrozí, že vyvolá dominový efekt v dodávateľských reťazcoch. Tu je to, čo potrebujete vedieť.
Zobraziť viac

Možnosti riadenia úverového rizika

Existuje veľa možností riadenia úverového rizika: poistenie pohľadávok, akreditív, financovanie faktúr, faktoring ... Prečítajte si naše tipy, ako si vybrať správne riešenie pre vás.
Zobraziť viac

Poistenie pohľadávok: ako nájsť správneho poskytovateľa

Ako si zvoliť poskytovateľa poistenia pohľadávok pre efektívne riadenie obchodných úverov? Pozrite si naše tipy, ako sa chrániť pred nedobytnými dlhmi.
Zobraziť viac

DSO: Prečo a ako to zlepšiť

Počet dní splatnosti (DSO) je kľúčovým ukazovateľom pre riadenie peňažných tokov a kreditného rizika. Naučte sa, ako vypočítať DSO a pracovať na zlepšovaní DSO.
Zobraziť viac

Ako poistenie pohľadávok chráni váš cash flow

Pohľadávky sú mocným nástrojom, ktorý ale výrazne zaťažuje váš cash flow. Zistite, ako poistenie pohľadávok kryje toto riziko.
Zobraziť viac

Covid-19: Ochrana pred platobnou

Oneskorené platby, nedobytné pohľadávky a riziko platobnej neschopnosti zvyšujú hrozbu v súvislosti s Covid-19. Zistite, ako chrániť vaše podnikanie pred týmito rizikami.
Zobraziť viac

Úverové riziko: predvídanie najhoršieho

Riadenie úverového rizika znamená predvídanie najhorších scenárov, napríklad platobnej neschopnosti zákazníka. Zistite, ako sa vyhnúť nedobytným dlhom.
Zobraziť viac

11 správ celkom