Tipy pre vaše podnikanie

Prečítajte si naše tipy ako obchodovať bezpečne a podporiť rast vášho podnikania.

DSO: Prečo a ako to zlepšiť

Počet dní splatnosti (DSO) je kľúčovým ukazovateľom pre riadenie peňažných tokov a kreditného rizika. Naučte sa, ako vypočítať DSO a pracovať na zlepšovaní DSO.
Zobraziť viac

Ako poistenie pohľadávok chráni váš cash flow

Pohľadávky sú mocným nástrojom, ktorý ale výrazne zaťažuje váš cash flow. Zistite, ako poistenie pohľadávok kryje toto riziko.
Zobraziť viac

Covid-19: Ochrana pred platobnou

Oneskorené platby, nedobytné pohľadávky a riziko platobnej neschopnosti zvyšujú hrozbu v súvislosti s Covid-19. Zistite, ako chrániť vaše podnikanie pred týmito rizikami.
Zobraziť viac

Úverové riziko: predvídanie najhoršieho

Riadenie úverového rizika znamená predvídanie najhorších scenárov, napríklad platobnej neschopnosti zákazníka. Zistite, ako sa vyhnúť nedobytným dlhom.
Zobraziť viac

Ako vyjednávať platobné podmienky so zákazníkmi

Vyjednávanie platobných podmienok pri ponúkaní obchodného úveru zákazníkom sa môže javiť ako zložité. Prezrite si naše tipy na ochranu vášho cash flow.
Zobraziť viac

Výhody obchodných úverov a správy pohľadávok

Obchodné úvery sú efektívnym nástrojom pre rast vašej spoločnosti. Naučte sa, ako používať tento nástroj a riešiť riziká pri obchodovaní.
Zobraziť viac

6 správ celkom