Od spoločností sa dnes očakáva, že budú dobrými firemnými občanmi, ktorí berú ohľad na životné prostredie, sociálne dopady a správu. Regulačné orgány, banky a dokonca aj vaši zákazníci očakávajú, že sa vo vašich obchodných správach objavia aj tieto nefinančné informácie. Tu sa dozviete, do nich zahrnúť a prečo.

Každý, kto sa pozerá na vaše finančné výkazy - napríklad banky, potenciálni investori, zákazníci – budú chcieť vedieť, čo robíte v súvislosti s otázkami CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social, Governance) a môže znížiť svoje hodnotenie, ak nepáči sa im, čo vidia.

Zákazníci by mohli odísť inam. Nové platobné riziká by mohli plynúť z obtiažnejšieho prístupu k financovaniu pre spoločnosti s vyššou uhlíkovou stopou. Aktíva by mohli byť ohrozené zablokovaním v dôsledku regulačných rozhodnutí.

Vaše vlastné reporty by mali obsahovať správu o výkonnosti vašej spoločnosti v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia, ktoré majú vplyv na výsledky vašej spoločnosti.

Environmentálne kritériá môžu zahŕňať emisie CO2 a skleníkových plynov, recykláciu odpadu, spotrebu elektrickej energie, prevenciu environmentálnych rizík, atď. Prešli ste napríklad vo vašej továrni na obnoviteľný zdroj energie? Zahŕňa to tiež hodnotenie environmentálnych rizík, ktorým môžete čeliť a spôsob, ako budete tieto riziká riadiť.
Sociálne kritériá môžu zahŕňať kvalitu sociálneho dialógu vo vašej spoločnosti, zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, pracovné podmienky a školenia zamestnancov, percento vášho zisku, ktoré venujete miestnym komunitám, vzťahy s vašimi dodávateľmi atď. Sledujete napríklad dôkladnejšie váš dodávateľský reťazec, aby ste zabezpečili, že pracovné štandardy v ňom vyhovujú vašim vlastným štandardom. Stručne povedané, sociálne kritériá sledujú vaše podnikateľské vzťahy.
Kritériá správy a riadenia môžu zahŕňať transparentnosť účtovných metód a odmeňovanie riadiacich pracovníkov, boj proti korupcii a konfliktu záujmov, počet žien v správnych radách, atď. Mnoho krajín zaviedlo predpisy upravujúce túto úroveň rovnosti. Uistite sa, že tieto pravidlá dodržiavate.

Dajte si však pozor pri prezentácii nefinančných informácii:

  • Uistite sa, že štatistiky, ktoré uvádzate, sú presné a vierohodné.
  • Zaistite, aby sa výsledky súvisiace s otázkami ESG dali vysledovať späť k vašim ukazovateľom KPI.
  • Zaistite, aby sa vaše vlastné riadenie v praxi zhodovalo s teoretickými údajmi vo vašej správe ESG.

V nedávnej dobe ovplyvnilo spoločnosti na celom svete niekoľko závažných nefinančných udalostí. Nekontrolovateľné lesné požiare v Austrálii a Kalifornii zničili milióny hektárov majetkov a prírody, smrtiaca zima v Texase ochromila svetový energetický priemysel, obrovská nákladná loď uviazla v Suezskom prieplave a na šesť dní odstavila svetový obchod, čo podľa Lloyd’s List stálo 9 miliárd USD.

Ekonomické dopady spôsobené týmito mimoriadnymi udalosťami sa dajú ťažko vypočítať, ale súvislosť medzi neplatením a nefinančnými udalosťami je zrejmá. Závažné udalosti súvisiace s klímou môžu narušiť dodávateľské reťazce a môžu viesť k neplateniu a platobnej neschopnosti.

Toto sú druhy problémov, nad ktorými nemáte žiadnu kontrolu, ale ktoré budú mať dopad na rast, podiel na trhu a ziskovosť vašej spoločnosti. A vy ich musíte zohľadniť vo svojej finančnej analýze. Ale je to ťažké. „Pre tento druh analýzy všeobecne neexistuje žiadny dobrý vzorec,“ hovorí Nicolas Marchenoir, Head of Commercial Underwriting v spoločnosti Euler Hermes France. "Neznamená to však, že by ste to nemali brať do úvahy: považujte to za divokú kartu. Klimatické zmeny nie sú čiernou labuťou, vieme, že sú skutočné.“

Ako posúdiť tento druh rizika je úloha analytikov rizík. Čísla dokáže vypočítať počítač, rýchlejšie a možno aj presnejšie. Ako však hovorí Nicolas: „Pridanou hodnotou analytika rizík nie sú iba ukazovatele KPI, ale aj schopnosť pozerať sa na všetky čísla v ekosystéme, vrátane klimatických zmien, otázok ESG, vlastníctva a stratégie spoločnosti. Úverový analytik dáva zmysel číslam a rozumie podnikaniu spoločnosti.“

V júni 2020 sme sa stali prvou obchodnou poisťovňou, ktorá do svojej metodiky hodnotenia zahrnula ukazovatele ESG pre všetky otázky súvisiace s ESG, aby sme pomohli spoločnostiam, ktorým poskytujeme služby, analyzovať a vyhodnocovať udržateľný rozvoj a dlhodobé otázky, ktoré sú súčasťou ich stratégie.

Toto hodnotenie rozširuje náš rating krajín o súbor ukazovateľov súvisiacich s environmentálnou udržateľnosťou spolu s analýzou sentimentu zo sociálnych médií na zistenie politického rizika. (Otázky verejnej správy, ako sú regulačné a právne rámce, sú súčasťou nášho ratingu krajín už od roku 2003).

„Na otázky týkajúce sa ESG sa predtým nemyslelo,“ hovorí Nicolas. „Teraz sú to kľúčové aspekty a každá spoločnosť, ktorá ich nezohľadní, riskuje, že v nasledujúcich desiatich rokoch alebo menej neuspeje.“

 

Ak chcete získať ďalšie tipy a rady týkajúce sa monitorovania podnikania, stiahnite si náš e-book: Vylepšite svoju analýzu finančnej výkonnosti.