Globálne insolvencie: Rekordný počet zlyhaní veľkých spoločností

  • V rámci vzostupného trendu platobnej neschopnosti firiem sme zaznamenali aj rekordnú úroveň zlyhaní veľkých spoločností (s obratom nad 50 miliónov EUR) - 342 insolvencií spoločností, ktorých celkový obrat dosiahol v roku 2019 viac ako 205 miliárd EUR
  • Nárast veľkých zlyhaní sa v poslednom štvrťroku 2019 zrýchlil s rekordným počtom prípadov (94)
  • Severná Amerika (+29 prípadov) bola spolu s Áziou (+5) hlavným prispievateľom ku globálnemu rastu veľkých platobných neschopností. Západná Európa však napriek miernemu poklesu (-9) zostala najviac zasiahnutým regiónom so 133 veľkými insolvenciami (v porovnaní s 96 prípadmi v Ázii)
  • Najviac zasiahnuté boli sektory maloobchodu a služieb v západnej Európe, energetika a maloobchod v Severnej Amerike a stavebníctvo v Ázii
  • A čo to znamená pre firmy? Vyššie riziko domino efektu s nepriaznivými dôsledkami na zraniteľnejších poskytovateľov v dodávateľských reťazcoch

 

Viac sa dočítate v tejto analýze - Global insolvencies: Record high failures of major companies