Spolupráca s maklérmi

Ponúkame efektívne riešenia v náročnom podnikateľskom prostredí, pričom chránime podnikanie a finančné zdravie firiem. Naše služby poistenia pohľadávok a riadenia rizík pomáhajú firmám obchodovať doma alebo v zahraničí.

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok kryje pohľadávky počas obdobia 12 mesiacov s cieľom ochrániť cash flow firiem. Sledujeme informácie o finančnom zdraví ich odberateľov. Priebežne informujeme o vývoji, aby firmy mohli obchodovať s istotou. Ak sa odberatelia poistenej firmy dostanú do platobnej neschopnosti alebo nedokážu plniť svoje záväzky, dostane daná spoločnosť odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb.

Najviac škôd vzniká spoločnostiam z pohľadávok voči overeným dlhodobým odberateľom, ktorí sa náhle dostali do ekonomických problémov, napríklad z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti či straty významného odberateľa.

Ak obchodujú s 5 % maržou a evidujú pohľadávku vo výške 100 000, na vykompenzovanie straty vo ich zisku budú musieť vyhrať zákazky vo výške 2 miliónov.

Globálny líder
krajín na celom svete
Prediktívne pohľady
sledovaných firiem
Pevné základy
hodnotenie agentúry Standard & Poor’s