Aktuálne novinky

Aj v roku 2020 bude platobná neschopnosť firiem rásť

Rok 2020 sa bude niesť na vlne nárastu platobnej neschopnosti v podnikateľskej sfére. Podľa analýzy spoločností Euler Hermes a Allianz sa má globálny index insolvencií v tomto roku zvýšiť o 6 %.

Neschopnosť platiť u nás aj vo svete výrazne rastie

Spomedzi všetkých hodnotených krajín v rámci analýzy spoločnosti Euler Hermes patrí Slovensko k tým krajinám, kde sa očakáva najvyšší nárast platobnej neschopnosti firiem. V roku 2019 by mal počet prípadov insolvencií u nás narásť o +27 %.

Globálny obchod: Odolný, ale odklonený

Keď sa pozrieme na USA, Eurozónu (28 krajín) a Čínu, zisky z vývozu tovaru dosiahli v máji 2019 hodnotu 29 mld. EUR, v porovnaní s 22 mld. EUR v rovnakom období roku 2018.

Produktivita práce rastie s vekom, nie naopak

Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici so sebou prinášajú maximum pracovnej produktivity. Vďaka tomuto faktu sa napríklad ekonomike USA podarilo rásť v rokoch 1980 až 2000.

Bude poľská ekonomika čeliť spomaleniu?

Poľsko za posledných päť rokov zaznamenalo rýchly ekonomický rast s priemernou ročnou mierou rastu + 4%, poháňanou silným zahraničným dopytom, investičným boomom a výrazne posilňujúcim trhom práce.

Malé a stredné podniky môžu mať sťažený prístup k bankovým úverom

Malé a stredné podniky (MSP) v Európe môžu mať sťaženú situáciu pri získavaní úverov z bánk. Na tomto finančnom zdroji sú pritom, vďaka ústretovej politike Európskej centrálnej banky, závislé. Bankové úvery dnes predstavujú 70% externého financovania malých a stredných podnikov v Európe, kým v USA je to len 40%.

Euler Hermes prináša na slovenský trh novinku

Svetový líder na trhu poistenia pohľadávok prináša na lokálny trh nový produkt Cover One. Produkt chráni klientov nezrušiteľným krytím pred rizikom neuhradenia faktúr a tiež kryje náklady na nedokončenú výrobu.

Mapa rizika podľa sektorov – Q1 2019

Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách.

Mapa rizika podľa krajín – Q1 2019

Euler Hermes vám prináša mapu rizikovosti jednotlivých krajín za Q2 2018, ktorej cieľom je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách.

Analýza: Ktoré krajiny sú najviac ohrozené spomalením globálnej ekonomiky

Očakávané spomalenie globálnej ekonomiky by sa spomedzi európskych krajín výrazne dotklo Cypru, Chorvátska, Talianska či Rumunska. V ohrození by však boli aj ďalšie krajiny v Amerike, Afrike či Ázii. Ukazuje to analýza spoločnosti Euler Hermes, ktorá sa špecializuje na poistenie obchodných pohľadávok.