Bude poľská ekonomika čeliť spomaleniu?

 

Poľsko za posledných päť rokov zaznamenalo rýchly ekonomický rast s priemernou ročnou mierou rastu + 4%, poháňanou silným zahraničným dopytom, investičným boomom a výrazne posilňujúcim trhom práce. Zatiaľ čo posledné dva fakty by mali v roku 2019 pretrvávať, zahraničný dopyt (najmä z eurozóny) sa už začal oslabovať. V dôsledku toho očakávame spomalenie rastu Poľska v čoraz náročnejšom globálnom ekonomickom prostredí z + 5,1% v roku 2018 na + 4% v roku 2019 a + 3,3% v roku 2020.

Očakáva sa, že sa riziká v podnikateľskom sektore zvýšia. Napriek tomu, že počet dní po splatnosti (DSO) sledovaných spoločností naznačuje, že veľké firmy sa tešia relatívne dobrej platobnej disciplíne, celkové riziko neplatenia sa za posledné tri roky neustále zvyšuje. To sa odráža v pokračujúcom raste konkurzov podnikov (v priemere o 10% v rokoch 2016-2018). Očakávame, že v roku 2019 sa firemné insolvencie zvýšia o ďalších + 10%, čo predstavuje osobitné riziká pre veľkých dodávateľov poľských spoločností.

Napriek rozmachu za posledných päť rokov viedli politické rozhodnutia k zhoršeniu atraktívnosti podnikania v Poľsku a s Poľskom. Spory medzi poľskou vládou a EÚ môžu dokonca ohroziť budúce finančné toky z EÚ. Najlepšie dni by tak mohli byť  z hľadiska silnej hospodárskej výkonnosti už minulosťou. Existujú však aj príležitosti a priestor na manévrovanie pre nasledujúcu vládu, aby zvrátila tieto kritické politické kroky a zlepšila celkovú podnikateľskú a investičnú klímu.

Prečitajte si celú štúdiu Poland corporates to face headwinds.