Globálny obchod: Odolný, ale odklonený

 

  • Keď sa pozrieme na USA, Eurozónu (28 krajín) a Čínu, zisky z vývozu tovaru dosiahli v máji 2019 hodnotu 29 mld. EUR, v porovnaní s 22 mld. EUR v rovnakom období roku 2018.
  • V hre je substitučný efekt z dôvodu obchodných nezhôd medzi USA a Čínou a tým aj benefity pre Európu:
  • Tovar, ktorý nebol exportovaný z USA do Číny, bol takmer vykompenzovaný exportom z EÚ do Číny.
  • Tovar, ktorý nebol exportovaný z Číny do USA, bol takmer vykompenzovaný exportom z EÚ do USA.
  • Odvetvia, ktoré zažili najväčšiu expanziu, sú chemický sektor (vrátane farmaceutického), stroje a dopravné zariadenia (vrátane komponentov do automobilov a lietadiel) a agropotravinárstvo.

Zdroj: Eurostat, Allianz Resarch