Mapa rizika podľa krajín Q4 2018

 

Euler Hermes vám prináša aktuálnu mapu rizikovosti jednotlivých krajín, ktorej cieľom je posudzovať riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodológia pozostáva z analýzy stoviek ekonomických ukazovateľov, kvantitatívnych aj kvalitatívnych, s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.

V poslednom štvrťroku 2018 získalo 5 krajín lepší rating a 6 krajín si v hodnotení rizika pohoršilo. Slovensko si udržiava veľmi dobrý rating A s nízkym hodnotením rizika.

Zistite viac: