Mapa rizika podľa sektorov – Q1 2019

 

Spoločnosť Euler Hermes na konci každého štvrťroka aktualizuje svoje odvetvové rizikové ratingy, ktoré merajú riziko zlyhania pre 20 odvetví v 70 krajinách. Naším cieľom je poskytnúť vám prehľad o dopyte, ziskovosti, financovaní a konkurenčných rizikách v každej krajine a podporovať tak našich klientov pri ich rozhodovaní.

V prvom štvrťroku 2019 došlo az k 45 zmenám v ratingoch jednotlivých sektorov, s tým že v 7 prípadoch došlo k zlepšeniu ratingu a v 38 prípadoch k zníženiu ratingu vo vybraných sektoroch jednotlivých krajín. Na Slovensku sa znížil rating v oblasti výroby v automobilovom priemysle a v oblasti dodávateľov v automobilovom priemysle. V oboch prípadoch bol pokles do druhej úrovne, kde sa dá očakávať možné spomalenie.