Negatívne informácie zo svetových trhov sa hromadia, hrozí pokračovanie obchodnej recesie

Výsledky nemeckej ekonomiky naznačujú pokračovanie obchodnej recesie v druhom štvrťroku 2019 (-0,8% q/q). Pokiaľ nedôjde k skorému zlepšeniu, svetový obchod zaznamená pokles za celý rok 2019, prvý od veľkej finančnej krízy. Táto odvážna korelácia je založená okrem iného na štúdii analytikov spoločností Euler Hermes a Allianz, ktorá odvodzuje úzky vzťah nemeckej ekonomiky a vývoja globálneho obchodu. Nemecká ekonomika je zvlášť vhodná ako prvý ukazovateľ vývoja svetového obchodu. Dôvodom je okrem podielu na svetových exportoch a mimoriadnej otvorenosti ekonomiky tiež silná diverzifikácia vývozu, a to ako geograficky, tak v odvetviach. Medzi hlavnými exportérmi je v geografickej a sektorovej diverzifikácii pred Nemeckom len USA.

Vývozná závislosť Nemcov sa v súčasnosti ukazuje byť ich najväčšou  Achillovou pätou. Je to výsledok kombinácie celkovo slabého svetového obchodu a rozmanitosti negatívnych rizík, ktorá ovplyvňuje ďalší výhľad, tiež obchodný konflikt medzi USA a Čínou a riziká Brexitu.

„Naše údaje ukazujú, že recesia svetového obchodu s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovala i v druhom štvrťroku. Očakávania vývozu v spracovateľskom sektore sú na sedemročnom minime, nové objednávky sú dokonca najnižšie za takmer desať rokov. Bez rýchleho oživenia dynamiky sa pravdepodobne objem svetového obchodu za celý rok 2019 zníži. To by bol prvý pokles od poslednej finančnej krízy.“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Vyššie uvedená štúdia nie je jediný znepokojujúci indikátor.

Úpadky vo svete rastú. V roku 2019 (po zvýšení o 8 % v roku 2018) vzrastú insolvencie globálne o ďalších + 5 %. Ekonomiky mnohých krajín rastú pomalšie, než je nevyhnutné k udržaniu stabilnej miery insolvencií.

Brexit: Nekonečný príbeh. Pri Brexite je vlastne možné len obmedzovať mieru spôsobených škôd (a či to je možné očakávať od Borisa Johnsona, je s otáznikom). Mnohým spoločnostiam už siaha voda až po krk. Isté je len jedno: Celý proces bude pokračovať, neistota zostáva.

Čínska ekonomika oslabuje. Čínska ekonomika rastie najpomalšie za posledných takmer 30 rokov. Riešenie obchodného sporu s USA sa naťahuje. Upokojenie nie je na dohľad, naopak. Neistotu teraz pociťujú tiež európske spoločnosti.

Taliansko sa trasie. Mraky sa kopia tiež v Taliansku. Počet insolvencií je už značne nad úrovňou pred krízou: za posledných 12 mesiacov požiadalo o vyhlásenie úpadku viac než 11 tis. spoločností. Pred krízou v roku 2007 to bolo menej než 8 tis.
 
Turecko v kríze. Potom, čo Erdogan odvolal prezidenta centrálnej banky, obavy stúpajú: Ekonómovia, analytici a investori sa teraz obávajú, že prezident vrhne Turecko ešte hlbšie do už existujúcej krízy.

Pohľadávky po splatnosti rastú. Ako poisťovňa pohľadávok z obchodného styku si Euler Hermes všíma, že počet pohľadávok po splatnosti v Nemecku v posledných 18 mesiacoch neustále rástol. Inými slovami: platobná morálka sa zhoršuje, čo je jasný náznak problémov, ktoré už mnohé spoločnosti majú.