Potrebujete mať istotu?

 

Potrebujete mať istotu?

Ľudia odjakživa chceli mať istotu. Stopercentá istota sa v živote len veľmi ťažko hľadá, ale nájsť sa v určitom smere dá. Musíme však vedieť, kde ju hľadať. Svoje o tom vie aj Anna Švecová, Bonding Manager Slovakia v spoločnosti Euler Hermes:

Ako sa dá dosiahnuť stopercentná istota?

Byť si niečím v živote stopercentne istý je, povedala by som, dosť odvážne, avšak nie nereálne. Každý z nás túži mať istotu v rôznych oblastiach života. Čo sa týka istoty v podnikaní, historicky sa vyvíjali rôzne nástroje k jej získaniu. Jeden z nich predstavuje  zábezpeka vo forme záruky.

Kto môže záruky poskytovať, aby zábezpeka bola naozaj zábezpekou a nie prázdnym vyhlásením?

Podľa slovenského právneho poriadku môže s určitými obmedzeniami poskytnúť zábezpeku v podstate akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Aby vám ale niekto mohol poskytnúť hodnotnú a veriteľom akceptovateľnú zábezpeku, musí byť predovšetkým sám dostatočne ekonomicky silný, inak takáto zábezpeka nemá veľkú cenu. Ekonomická sila subjektu je hodnotená takzvaným ratingom, ktorý sprostredkovane ukazuje veriteľovi mieru istoty, ktorú od ručiteľa získava. Niektoré formy zábezpeky však môžu poskytnúť len subjekty, ktoré sú na to oprávnené na základe zákona. Z týchto dôvodov sú v podnikaní uznávané predovšetkým dve formy zábezpeky, a to banková záruka a poistná záruka vystavená na základe poistenia záruky. Banky a poisťovne sú totiž vo všeobecnosti vnímané ako ekonomicky silné subjekty a zároveň sú oprávnené takúto zábezpeku poskytnúť. Potvrdzuje to aj novela § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinná od 1. januára 2019, ktorá umožňuje ako zábezpeku použiť okrem bankovej záruky aj poistenie záruky.

Ako sú na tom subjekty, ktoré poskytujú záruky na našom trhu?

Povedala by som, že vo všeobecnosti dobre. Rating od ratingovej agentúry Standard & Poors (S&P) sa vo svete pohybuje v rozmedzí úrovne „A“ až ,,BBB“. Euler Hermes je jediný poskytovateľ záruk na Slovensku s vysokým ratingom ,,AA“, ktorý je udeľovaný spoločnostiam, ktoré sú ekonomicky veľmi silné a ich schopnosť dodržať svoje finančné záväzky je veľmi vysoká. Záruky s ratingom ,,AA“ predstavujú teda pre veriteľa veľkú mieru istoty a vyšší rating nemá na Slovensku nikto.

Viac z rozhovoru uverejneného v TRENDe 4/2019 si prečítajte tu:

Trend Bonding Januar 2019

pdf | 1.5 MB