Svetový obchod a výrobný sektor sú už v recesii

 

Protekcionizmus a nové regulácie sú dva šoky, ktoré spomaľujú európsku ekonomiku, hovorí Alexis Garatti, šéf makroekonomického výskumu v poisťovni Euler Hermes.

Predpokladáte, že súčasné ekonomické výzvy sa skončia „mäkkým pristátím“. Kedy očakávate, že hospodársky rast opätovne zosilnie

Čo sa týka evolúcie rastu, musíme povedať, že sme po prvé zaznamenali recesiu, teda dva súvislé kvartály záporného rastu, v globálnom obchode. To je prvý fakt. Druhým faktom je, že táto komplikovaná situácia v svetovom obchode sa premietla do problémov pre globálny výrobný sektor. Teda recesia v obchode sa transformovala na recesiu v priemyselnej produkcii. Fakt, že na globálnej úrovni zaznamenal výrobný sektor recesiu, však neznamená, že všetky regióny sú na tom rovnako. Ak sa pozrieme na situáciu v Európe, výhľad je lepší, ale musíme sa pripraviť na situáciu, keď dopyt bude slabší.

Aký je rozdiel medzi „štandardnou“ recesiou a recesiou v obchode? Pocítia to spotrebitelia, alebo sa to týka iba nadnárodných firiem

Je správne rozlišovať medzi týmito dvoma aspektmi. Bežný obyvateľ alebo pracovná sila nevyhnutne nepociťujú dosahy týchto recesií v globálnom obchode či priemysle. Pretože centrálne banky a fiškálna politika zaujali expanznú pozíciu. To znamená, že uvoľňujú menovú a rozpočtovú politiku. To umožňuje absorbovať tento šok. Preto je na celom svete možné pozorovať rozdielny vývoj vo výrobnom sektore a v službách. Nateraz ostáva domáca aktivita ušetrená od externých šokov vďaka uvoľneniu menových a fiškálnych politík. Avšak skôr či neskôr bude aj domáca aktivita zasiahnutá externým šokom. Toto by sme mali pozorovať naprieč celým svetom v najbližších mesiacoch.

Aký teda bude dosah na trh práce

To, že ľudia spomalenie nepostrehli, je dôsledkom toho, že miera nezamestnanosti na globálnej úrovni je na historicky nízkych úrovniach. To znamená, že máme istý vankúš. V kontexte nízkej nezamestnanosti je dopyt stále odolný. Takže v mnohých ekonomikách, ako sú aj rozvíjajúce sa ekonomiky východnej Európy, je trh práce silný. Takže ľudia majú dojem, že dopyt a rast sú stále solídne. To je pravda. Treba však podotknúť, že v nadchádzajúcich štvrťrokoch a v najbližších dvoch rokoch nastane erózia trhu práce. Takže pravdepodobne uvidíme zhoršenie aktivity v sektore služieb a v tvorbe pracovných miest.

Prinesie spomalenie trhu práce aj pomalší rast miezd či inflácie a inflačných očakávaní

Áno, aj to je možné. Vzhľadom na to, že vo vašom regióne je trh práce dosť silný a mzdy rastú rapídnym tempom, centrálne banky východnej Európy čelia obmedzeniu, že nemôžu znižovať úrokové sadzby takým tempom, ako by si želali, aby zmiernili dosahy externých šokov. V najbližších rokoch by sme preto pozorovať spomalenie rastu miezd.

V Nemecku sa hovorí o uvoľnení rozpočtu. Ako vnímate tieto snahy

Nazdávame sa, že tento stimul je relatívne malý. Fiškálny stimul v roku 2020 odhadujeme približne vo výške 12 miliárd po deväťmiliardovom stimule v roku 2019. Takže stimuly tu sú, ale zrejme nie dostatočné, aby umožnili stabilizáciu rastu. Preto odhadujeme nemecký rast na úrovniach 0,5 až 0,6 percenta v rokoch 2019 a 2020, čo predstavuje výrazný pokles rastu. Preto dosah na zvyšok európskej ekonomiky bude citeľný. Očakávame, že ekonomiky členských krajiny EÚ sa zhoršia. Máme scenár, v ktorom by sa rast v regióne dosiahol 3,6 percenta medziročne v roku 2019 v porovnaní s 4,3 percenta v 2018. V roku 2020 dôjde k ďalšiemu zhoršeniu o 2,7 percenta.

Čo vplýva na nemeckú ekonomiku

Nemecko pociťuje dva šoky. Prvým je šok v zahraničnom obchode a druhým je automobilový priemysel. Oba sú podobné. Šok v globálnom obchode pôvodne pochádza zo zámeru USA rebalansovať aktivitu vo výrobnom sektore tak, aby sa oživil americký výrobný sektor, a zastaviť silnú konkurenciu zo strany Číny. Snahou americkej vlády je zmeniť takzvaný washingtonský konsenzus, ktorý znamená, že nechávame kapitál, tovary a ľudí voľne prúdiť. To v našom scenári nazývame iliberálny prístup. Toto ohrozuje to, čo v globálom obchode platilo od 80. a 90. rokov. Teda šok pochádza z neliberálneho prístupu k ekonomickým politikám. Pre automobilový priemysel v Nemecku by sme toto mohli asociovať aj neliberálnym prístupom k biznisu. To znamená, že nastavenie nových noriem pre automobilový priemysel pochádza zo strany politikov. Firmy preto čelia rastúcej potrebe, aby integrovali vo svojich plánoch silnú požiadavku pochádzajúcu zo strany spoločnosti, zo strany vlády. Takže šok pre výrobcov áut v Nemecku pochádza z nedostatočných príprav na zodpovedanie požiadaviek spoločnosti. Čiže tieto dva šoky pochádzajúce z nového neliberálneho rozpoloženia majú silný dosah na Nemecko a zvyšok sveta.

Máte kvantitatívne vyjadrenie toho, do akej miery obchodné spory zasiahli Európu, Nemecko, čo sa týka hospodárskeho rastu, rastu obchodu

Keď sa obchodný spor medzi USA a Čínou začal, odhadovali sme, že globálny rast by mal byť negatívne zasiahnutý týmto vývojom, a to v troch fázach. Scenár obchodných hier, obchodného sporu a obchodnej vojny. Na začiatku sme si mysleli, že v scenári obchodného sporu, v ktorom sa momentálne nachádzame, bude rast znížený o 0,5 percentuálneho bodu od počiatku tejto roztržky. Medzičasom sa nám to potvrdilo a vidíme dosahy na globálny hospodársky rast v tomto rozsahu. Preto sme na rok 2018 predpokladali 3,1-percentný svetový rast a teraz vidíme 2,5-percentný rast.

Aký dosah budú mať pokusy o impeachment na obchodné rokovania

Ide o negatívny scenár. U prezidenta Trumpa sme zvyknutí na istú stratégiu. Keď je napadnutý politickými oponentmi, snaží sa odvádzať pozornosť, obzvlášť v oblasti zahraničného obchodu. To je spôsob, ako odviesť pozornosť médií na iné témy. Vypočúvania v súvislosti s impeachmentom sa začali. Podľa mňa to neznamená zmenu paradigmy v situácii domácej aktivity v USA. Pravdepodobne uvidíme aktivitu prezidenta Trumpa v oblasti obchodnej politiky. Zrejme smerom k európskemu automobilovému priemyslu.

Aká je pravdepodobnosť opätovného zvolenia prezidenta Trumpa

To je veľmi ťažké odhadnúť. Odporúčal by som obozretnosť pri odhadoch, pretože vieme, že pri každých voľbách ide o veľmi tesný výsledok. Očakával by som, že v USA bude citeľná istá únava v súvislosti s nestabilitou, ktorú prezident Trump vytvára. Vidno eróziu podpory Trumpa u farmárov a modrých golierov, pretože momentálne cítiť negatívne dosahy jeho obchodných politík v agrosektore.

Napísali ste článok s titulkom Fed stráca kontrolu. Prečo si to myslíte

Ide o veľmi dôležitý faktor. Zakaždým, keď vzniká dojem, že Fed stráca kontrolu, nastáva recesia. Čo som sa snažil ilustrovať, je, že sme vo veľmi podobnej situácii. Fed stratil kontrolu nad monetárnou politikou. Najlepším príkladom tohto je neustávajúci tlak prezidenta Trumpa na Jeroma Powella. Čiže nezávislosť Fedu je zjavne ohrozená. Druhým faktorom je otázka meny. Fed sa snaží uvoľňovať menovú politiku. Napriek tomu dolár je na pomerne vysokých úrovniach. Teda fakt, že menový trh neodráža smerovanie monetárnej politiky, je ďalším signálom oslabenia Fedu. Tretím signálom je, že akciový trh nemá jednoznačné smerovanie. Tradične, keď na trhoch nastáva strata smerovania, je to kvôli tomu, že Fed nehovorí dostatočne jasne. V súčasnosti nastáva opačná situácia. Trhy nereagujú na Fed, ale Fed reaguje na trhy. A tie reagujú na tweety prezidenta Trumpa. Čiže Fed je dnes veľmi krehký. To je zdrojom obáv, pretože v náročných časoch potrebujeme silný Fed.

Ako na situáciu vplývajú problémy na medzibankovom dolárovom trhu

Ide o ďalší príklad oslabovania Fedu. Táto nervozita je ďalším príkladom celosvetového úbytku likvidity. Máme dojem, že likvidity je dostatok vďaka intervenciám centrálnych bánk. V realite však vidíme, že distribúcia tejto likvidity nie je dobrá. Takže keď na repo trhoch vidno takúto nervozitu, odráža to stratu dôvery v účastníkov peňažných trhov. Centrálne banky zohrávajú väčšiu úlohu na peňažných trhoch, a keď nastávajú takéto stresové okamihy, je to ďalší signál obáv v súvislosti s efektívnym fungovaním týchto trhov. To je ďalší signál krehkosti centrálnych bánk.

Očakávate, že Fed opäť spustí kvantitatívne uvoľňovanie, aby zvýšil objem likvidity na trhoch

Nemyslím si to. Nateraz bude zhoršenie ekonomickej aktivity v USA zvládnuteľné. Očakávame negatívny rast v prvom kvartáli 2020 na medzikvartálnej báze, ale to by nemalo vyžadovať intervencie. Takže v krátkodobom horizonte neočakávame opätovné spustenie nekonvenčných nástrojov v USA.

V nedávnej správe ste poznamenali, že celosvetovo nastane nárast insolvencií. Aký je teda výhľad pre korporáty

Toto je veľmi dôležité. Pre Euler Hermes sú insolvencie v jadre biznisu, takže keď robíme prognózy, je to kvôli tomu, aby sme predpovedali výhľad pre insolvencie. V našom globálnom scenári očakávame nárast insolvencií o osem percent na celosvetovej úrovni v tomto a budúcom roku. Existujú veľké asymetrie medzi ekonomikami. V Európe očakávame nárast o tri percentá. Scenár, ktorý opisujeme, je jednoznačne taký, že dopyt bude nižší v strednodobom horizonte. Problémom je, že doteraz sme zažívali situáciu, keď firemný sektor nahromadil veľa dlhov. Očakával totiž silnú aktivitu a dopyt na dlhý čas, preto naberal veľa dlhov. Teraz sa dopyt stabilizuje na nižších úrovniach. Takže pravdepodobne existujú firmy, ktoré nesprávne odhadli rast tržieb.

Ktoré sektory sú najzraniteľnejšie

Máme dáta pre väčšie firmy, ktorých obrat presahuje 50 miliónov eur, a tie ukazujú, že v sektoroch maloobchodu, stavebníctva, kovov a služieb vykazujú rýchlejší nárast insolvencií v porovnaní s inými. Zaujímavé je, že ide o sektory, ktoré zažívajú prudké štrukturálne zmeny, obzvlášť v prípade maloobchodného sektora, ktorý čelí vlne digitalizácie. Zraniteľné sú teda sektory, ktoré sa nedostatočne pripravovali na digitalizáciu. Príkladom by mohla byť cestovná kancelária Thomas Cook.

Naopak, ktoré sektory sú odolnejšie

Keď sa pozrieme na rebríček insolvencií, vidíme, že sú to elektronika, farmaceutický priemysel, informačné technológie a telekomy a taktiež výroba strojov a zariadení. Tieto sektory sú dobre pripravené na novú konkurenciu na celosvetovej úrovni. To však neznamená, že sú imúnne proti oslabeniu hospodárskeho cyklu. Máme informácie o značnom zhoršení aktivity v sektore polovodičov. To znamená, že aj v rámci elektrotechnického priemyslu musíme rozlišovať medzi tými, ktorí sú konkurencieschopní, a tými, čo sú menej konkurencieschopní.

Kto je Alexis Garatti

V Euler Hermes pôsobí od roku 2017 ako šéf makroekonomického výskumu. Vedie tím, ktorý pripravuje ekonomické analýzy a predpovede. Predtým pôsobil ako šéf ekonomického výskumu v spoločnosti Taikang Asset Management. Od roku 2009 pracoval pre viaceré správcovské spoločnosti v Hongkongu so zameraním na Čínu, Áziu a Pacifik. Doktorát získal na University of Bordeaux.

Zdroj: Hospodárske noviny