Poistenie pohľadávok

SIMPLICITY

Zákazníci Vám opäť nezaplatili Vaše faktúry? Najmä pre spoločnosti s ročným obratom do 5 miliónov eur sa to môže rýchlo stať existenčnou hrozbou. Riešením je SIMPLICITY.

 

Čo je SIMPLICITY?

Možno ste si mysleli, že poistenie pohľadávok je zložitý produkt vhodný len pre veľké a nadnárodné spoločnosti. Naopak, môže sa stať užitočným nástrojom aj pri rozvoji menších podnikateľských aktivít a preto sme teraz výhody poistenia pohľadávok rozšírili aj pre malé a stredné firmy. 

SIMPLICITY – jednoduchá a spoľahlivá istota pre malých a stredných podnikateľov s obratom do 5 mil Eur.

PREČO SIMPLICITY

PREHĽADNE

Fixné poistné umožňuje ľahko pochopiť a spravovať poistenie pohľadávok.

JEDNODUCHO

Nemáte žiadne ďalšie administratívne úkony a môžete sa plne sústrediť na svoje podnikanie.

RÝCHLO

Okamžité krytie dostane Vaše pohľadávky pod kontrolu.

Výhody SIMPLICITY

 

• štandardné 60% krytie celého portfólia
• voliteľné navýšenie na 90% krytie
• fixné poistné v závislosti od poistiteľného obratu
• žiadny dotazník
• žiadne preverovanie odberateľov
• žiadne žiadosti o poistné limity
• grade servis v cene (300 EUR admin. poplatok)
• žiadne hlásenia obratu
• automatická prolongácia
• predchádzajúce škody sa neskúmajú

 

Zašlite vašu otázku

Pokúsime sa odpovedať na vašu otázku do 3 pracovných dní.