Poistenie pohľadávok

Pomáhame firmám získať kontrolu nad budúcnosťou. Budujte svoje podnikanie s podporou našich jedinečných obchodných znalostí.

 

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok kryje vaše pohľadávky počas obdobia 12 mesiacov s cieľom ochrániť váš cash flow. Sledujeme informácie o finančnom zdraví vašich odberateľov. Priebežne vás informujeme o vývoji, aby ste mohli obchodovať s istotou. Ak sa vaši odberatelia dostanú do platobnej neschopnosti alebo nedokážu plniť svoje záväzky, dostanete odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb.

PREDVÍDAŤ

Získajte prístup ku komplexným a aktuálnym informáciám o meniacom sa riziku v portfóliu vašich odberateľov. Sledujte a spravujte objednávky a platby vašich odberateľov s väčšou istotou.

CHRÁNIŤ

Pohľadávky z obchodného styku sú chránené a váš cash flow a výnosy budú bezpečnejšie. Banky, audítori aj investori jasne uvidia silu vášho podnikania.

RÁSŤ

Identifikujte príležitosti na rast a expanziu. Uvoľnite si zdroje na rozvoj podnikania s novými odberateľmi a na nových trhoch.

Prečo by ste mali s nami spolupracovať?

Globálny líder

70+

krajín na celom svete

Prediktívne pohľady

40 mil.

sledovaných firiem

Pevné základy

AA

hodnotenie agentúry Standard & Poor’s

Kontaktujte nás

Napíšte nám


Riziko neplatenia existuje aj vtedy, keď sú vašimi odberateľmi uznávané spoločnosti. Poistenie pohľadávok kryje obchodné a politické riziká, ktoré znemožnia uhradiť vám peňažné prostriedky. Využite naše poistné zmluvy na zníženie dôsledkov platobnej neschopnosti odberateľa a zmiernenie rizík neplatenia. Sledujeme finančné zdravie vašich odberateľov a klasifikujeme ich systémom bodovania. Nastavte si limity obchodovania na kontrolu veľkosti a frekvencie objednávok, ktoré prijmete od nových alebo existujúcich odberateľov. Neustále monitorujeme klasifikáciu a informujeme vás o zmenách na základe finančných problémov, ktorým čelia vaši odberatelia. Môžete upraviť vaše poistné limity na krytie poistného rizika.  Naše služby vymáhania pohľadávok podporujú vaše vlastné procesy a optimalizujú mieru platieb. Vaše bankové a obchodné vzťahy sa môžu zlepšiť, ak máte poistenie pohľadávok.