Poistenie pohľadávok pre nadnárodné spoločnosti

Riadenie úverového rizika na mieru, aby ste mali istotu v zložitom svete

Euler Hermes World Agency je dedikovaný globálny tím, ktorý pracuje špeciálne pre nadnárodné spoločnosti a ponúka riešenia na mieru a flexibilné riešenia pre globálne riadenie rizík. Zorientovanie sa v oblasti rizík a ich riadenie na globálnej scéne môže byť náročné. Naše vedomosti a odborné znalosti vám v tomto zložitom prostredí umožňujú obchodovať s istotou.

World Program

Celosvetové riešenia poistenia pohľadávok pre nadnárodné spoločnosti

World Program je určený výlučne pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace kdekoľvek na celom svete. Náš tím odborníkov vie, že ako veľká nadnárodná spoločnosť máte zložité finančné štruktúry.  Špeciálne pre vás vytvoríme a budeme riadiť účinné globálne poistenie kreditného rizika a súvisiace služby, zamerané na programy pripravené na mieru a jednu rámcovú zmluvu prispôsobiteľnú na globálnej aj lokálnej úrovni.

Excess of Loss  (XoL)

Ochrana pred nedmernými stratami

Význam diverzifikovaných stratégií na zmierňovanie rizika je vo veľkých firmách jasný.  Manažéri správy pohľadávok môžu s vhodnými nástrojmi rozhodovať o tom, aký druh rizika je potrebné preniesť a kedy. Ako váš partner v oblasti riadenia pohľadávok sa o tieto nadmerné straty postaráme prostredníctvom poistnej zmluvy Excess of Loss (XoL).  Vaše vlastné výpočty podporíme našimi zdrojmi unikátnych informácií a analytickými nástrojmi. Tento produkt poskytuje podporu nadnárodným spoločnostiam so silnými a vyspelými postupmi riadenia rizík, ktoré dokážu absorbovať väčšiu mieru rizika.

Transactional Cover (TCU)

Transakcie s jedným rizikom, politické riziko a špeciálne produkty

Veľké projekty sú vystavené viacerým rizikám: prerušenie zmluvy, neplatenie, konfiškácia alebo politické riziko. Poistenie obchodných transakcií poskytuje nezrušiteľný limit (max. 100 miliónov EUR) maximálne na osem rokov, čo prináša všetky výhody bezpečnejšieho financovania finančným inštitúciám, investorom, vývozcom a spoločnostiam, ktoré podnikajú v medzinárodnom obchode. Zmluvné podmienky sú prispôsobené na mieru každému projektu a zmluve, aby ste na podporu vašich cieľov získali najvhodnejšiu poistnú ochranu pokrývajúcu štruktúrované obchody aj jednotlivé transakcie.

Na naše služby sa môžete spoľahnúť. Ako líder na globálnom trhu máme zdroje a bohaté odborné znalosti na poskytovanie správnej služby všade, kde obchodujete.
Sledujte vývoj na svojich trhoch, finančnú štruktúru a ochotu riskovať. Prispôsobte riadenie rizík svojho portfólia obchodným príležitostiam a miestnym podmienkam.
Prístup k službám, ktoré potrebujete kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka našim výkonným on-line systémom a webovým technológiám. Integrácia s našimi systémami pre bezproblémovú podporu.
Každý nový trh prináša nové výzvy pre medzinárodný obchod s mnohými hrozbami pre vašu ziskovosť. Úspech je závislý od obratnej identifikácie, hodnotenia a monitorovania rizík pomocou sofistikovaných nástrojov a práce s pokročilými údajmi. Naše služby sú navrhnuté na podporu vášho úspechu. Pracujeme spoločne s našimi klientmi a ponúkame celý rad riešení na riadenie rizík. Nadnárodným spoločnostiam poskytujeme nástroje na rozhodovanie a v kľúčových témach poskytujeme poradenstvo. Napríklad ako nastaviť najlepšie platobné podmienky pre medzinárodný obchod. Naše vlastné informácie sú k dispozícii na to, aby mali vaše rozhodnutia väčšiu váhu a slúžili vášmu plánu rozvoja. Následne ich využite na sledovanie výsledkov svojich aktivít a výkonnosti vašej firmy.