Poistenie pohľadávok pre stredné a veľké spoločnosti

Využite poistenie pohľadávok na ochranu cash flow.

 

Čo je to Corporate Advantage?

Viac ako 4 z 5 každodenných transakcií medzi firmami sú založené na fakturácií. Ak odberatelia nezaplatia, vaše finančné aktíva budú ohrozené. Poistenie pohľadávok vás chráni pred rizikom neuhrádzania vašich pohľadávok, prinaša istotu a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné riziká vášho podnikania.

PREDVÍDAŤ

Získajte prístup ku komplexným a aktuálnym informáciám o meniacom sa riziku v portfóliu vašich odberateľov. Sledujte a riaďte vzťahy s odberateľmi s väčšou istotou.

CHRÁNIŤ

Vaše pohľadávky budú chránené a váš cash flow a výnosy budú bezpečnejšie. Banky, audítori aj investori jasne uvidia silu vášho podnikania.

RÁSŤ

Objavte príležitosti na rast a expanziu. Uvoľnite si zdroje na rozvoj obchodných vzťahov s novými odberateľmi a na nových trhoch.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Ako riaditeľ alebo manažér stredne veľkej spoločnosti čelíte výzve stanoviť platobné podmienky pre existujúcich aj nových odberateľov a riadiť riziko neplatenia. Táto úloha môže byť zložitá a časovo náročná. Chceli by ste skrátiť tento čas a vidíte prínos rozhodovacích nástrojov, ktoré zmierňujú riziko neplatenia, keď sa zameriavate na rast. Produkt Corporate Advantage vám prináša podporu spoločnosti Euler Hermes, jedného z hlavných hráčov v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu. Ponúkame celý rad služieb určených na uspokojenie potrieb stredných a veľkých spoločností. Úzko spolupracujeme s nadnárodnými spoločnosťami a máme silné zastúpenie na celom svete. Práca s nami vám poskytuje prístup k informáciám o vašich odberateľoch a vyhliadkach v reálnom čase. S našou podporou sa môžete s istotou zamerať na budovanie vášho podnikania.