Cover One

Ochrana proti nezaplateniu vašich faktúr a vynaložených nákladov pri vašich dlhodobých zákazkách

 

 

Čo je to Cover One?

Spôsob ako ochrániť vaše exportné a domáce dlhodobé zákazky pred nezaplatením, a to vrátane krytia nákladov na výrobu, ktoré ste vynaložili. Toto poistenie vám garantuje krytie až na obdobie 3 rokov s možnosťou flexibilnej dohody podľa vašich konkrétnych potrieb.

Priebeh poistného krytia COVER ONE:

FLEXIBILNÉ

Poistné krytie je vždy ušité na mieru vašim konkrétnym potrebám.

JEDNODUCHÉ

Po uzavretí poistnej zmluvy nemáte žiadne dodatočné administratívne povinnosti.

BEZPEČNÉ

Poskytujeme stabilné a nezrušiteľné poistné krytie zabezpečené oficiálnym ratingom AA.

Pracujete niekedy na projektoch, ktoré trvajú viac ako zopár týždňov? Či už ide o výrobné projekty alebo sériu dodávok v období niekoľkých mesiacov alebo rokov. Uvažovali ste o tom, čo by ste robili, ak by sa váš zákazník stal insolventným v priebehu plnenia zmluvy? Alebo ak by vám nemohol zaplatiť v plnej výške z iného dôvodu? Ak áno, tak je produkt Cover One správny spôsob ako si tieto dlhodobé záväzky zaistiť.