EOLIS

Spravujte svoje poistné zmluvy jednoducho a efektívne s našou účinnou technológiou

 

Čo je EOLIS?

 

On-line platforma, ktorá je vždy k dispozícii a pomáha vám riadiť všetky vaše pohľadávky. Je to jedno z našich najúčinnejších riešení na riadenie rizika. Prístup máte kdekoľvek a kedykoľvek, takže svoje podnikanie máte vždy pod kontrolou. Naši interní odborníci sú k dispozícii, aby vám poskytli podporu, keď ju potrebujete.

ÚČINNÝ

Rýchly a bezpečný systém, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne.

DYNAMICKÝ

Prijímajte rozhodnutia a okamžite konajte.

INTERAKTÍVNY

Priamy kontakt s tímom našich odborníkov.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás


Oneskorené platby alebo neplatenie môže ohroziť finančnú stabilitu malých a stredných firiem. Nadnárodné spoločnosti sú tiež vystavené riziku, keď čelia cyklu rôznych trhov a závisia od medzinárodných zákazníkov. Chápeme tieto výzvy a preto sme vytvorili silné nástroje a služby, ktoré využívajú firmy po celom svete na ochranu svojej finančnej stability a pri ich expanzii. Keď podáte hlásenie poistnej udalosti, naši odborníci vám pomôžu prostredníctvom nášho priamočiareho procesu. Naša unikátna služba EOLIS vám poskytuje kontrolu tým, že svoje faktúry a kontaktné údaje dlžníka vložíte priamo do nášho systému. Ako globálny hráč v oblasti poistenia pohľadávok, je toto len jeden zo spôsobov, ako pomáhame firmám, ktoré chcú mať kontrolu nad rizikom, zatiaľ čo naďalej investujú na lokálnych a medzinárodných trhoch.