Ako bezpečne rozšírim svoje podnikanie a zabránim stratám?

Získajte cenovú ponuku

Niekedy môže byť váš vlastný úspech najväčším nebezpečenstvom. Mnohí poradcovia varujú podniky, aby boli ostražité pri príliš veľkých obchodoch. Riziko nie je nikdy ďaleko, keď sa ekonomika rozrastá. Čím ťažšie pracujete na získaní nových zákazníkov, tým lepší je váš produkt a tým väčšia je šanca, že dostanete objednávku, ktorá je väčšia, než akú ste doteraz získali. Prípadne sa objaví výzva na zákazku projektu, ktorý by zdvojnásobil váš obrat za rok.  

Povedať „nie“ je najťažšou súčasťou podnikania, keď sa naskytnú atraktívne príležitosti, najmä pre malé podniky. Investori chcú počuť o rastúcich výnosoch a banka chce vidieť rast obratu. Vaši zamestnanci sú už možno vzrušení z veľkého skoku vpred.

Keď sa ocitnete v takejto situácii, existuje niekoľko krokov, ktoré je možné podniknúť na riadenie rizika a využitie príležitosti.   

Poistenie pohľadávok je jednou zo služieb, ktoré ochránia váš cash flow a poskytujú väčšiu slobodu obchodovania. Zabezpečenie krytia veľkých zmlúv alebo portfólia zákazníkov môže zlepšiť vašu pozíciu, keď žiadate o finančnú podporu.   

Istota v obchodovaní a získaní platieb

Získajte cenovú ponuku

Rast vašej firmy môžu oneskorené platby alebo neplatenie veľmi rýchlo spomaliť, čo bude viesť k nedostatku hotovosti v podnikaní. Tieto prekážky v rozširovaní možno prekonať vďaka spolupráci s nami. Ponúkame škálu riešení pre poistenie pohľadávok, ktoré sú chránené a podporované nástrojmi pre rozhodovanie, aby ste získali kontrolu do vašich rúk. Naše služby poistenia a bondingu sú prispôsobené veľkosti vašej firmy, či už je to malá alebo stredná, nadnárodná či veľká spoločnosť, ktorá pôsobí na mnohých trhoch. Naše tímy odborníkov sa postarajú, aby produkty a služby, ktoré dostávate, boli prispôsobené vašim potrebám, zodpovedali vášmu odvetviu a podporovali vašu stratégiu rozvoja.